neus_zorganderstv.jpg

Hoe achterhalen we waar een geur vandaan komt?

Onderzoekers bij NERF (VIB-KU Leuven-imec) hebben ontdekt hoe het principe van geurlokalisatie werkt. Die inzichten zijn essentieel om te weten hoe onze hersenen precies reageren op geuren, wat dan weer erg waardevol is bijvoorbeeld om de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen. Een team onder leiding van prof. Sebastian Haesler ging aan de slag met kampioenen in geurherkenning: muizen. Via een nieuwe diervriendelijke methode met infraroodtechnologie zagen ze dat de dieren snel de geurbron achterhaalden door prikkels in hun beide neusgaten met elkaar te vergelijken. De studie werd gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke vakblad Current Biology.
 
De meeste zoogdieren kunnen snel en makkelijk bepalen waar een geur vandaan komt. Hoe onze hersenen ons die informatie precies verschaffen, is echter nog een groot vraagstuk. Daarom zette een onderzoeksteam van NERF (Neuro-Electronics Research Flanders, een samenwerkingsverband tussen VIB, KU Leuven en imec) een experiment met muizen op . 

Informatietransfer tussen hersenhelften
Het NERF-team onder leiding van prof. Haesler ontwikkelde een nieuwe methode om geurbewegingen te meten. Dankzij het gebruik van een infraroodcamera konden ze diervriendelijk te werk gaan, zonder nood aan ‘invasieve’ technieken. De teams zagen dat de dieren hun neus bijzonder snel oriënteerden naar de richting van een nieuwe geur: in minder dan 100 milliseconden. Dat gedrag werd vervolgens uitvoerig geanalyseerd.

Prof. Sebastian Haesler (NERF): “Uit ons onderzoek blijkt dat muizen de geursterkte in de beide neusgaten met elkaar vergelijken, en zo de richting van de geurbron kunnen lokaliseren. Bij die vergelijking komt ook informatieoverdracht tussen de twee hersenhelften kijken. Je kan dit mechanisme heel goed vergelijken met de manier waarop we de richting van een geluidsbron bepalen. Tot slot hebben we ook het hersendeel geïdentificeerd dat de geurinformatie verwerkt.”

Waardevol voor alzheimeronderzoek
Prof. Haesler en zijn team namen alvast de volgende stappen. Op dit moment onderzoeken ze die informatietransfer tussen de hersenhelften. Zo willen ze te weten komen hoe geurlokalisatie in de hersenen precies werkt. Tegelijk vertalen ze hun inzichten naar de context van het alzheimeronderzoek.

Prof. Sebastian Haesler (NERF): “Onze muizen reageerden enkel op nieuwe geuren. Maar een muis met Alzheimer zal wellicht ook op vertrouwde maar intussen weer vergeten geuren reageren. Alzheimer gaat trouwens heel vaak gepaard met een verminderd reukvermogen. Onderzoek naar geurherkenning is dus erg relevant om geheugenziektes beter te begrijpen.”
____________________________________________________________________________________________

Publicatie
Spontaneous rapid odor source localization behavior requires interhemispheric communication, Rabell et al., Current Biology 2017

Bron: VIB – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.