Typ om te zoeken

In the spotlight Overige Woonzorgcentra

Hoe de (huis)apotheker nog betere zorg kan verstrekken aan personen met dementie

Delen

Vandaag telt Vlaanderen 132.000 mensen met dementie. Tegen 2030 zal dit aantal stijgen met bijna 43% tot 188 000. 70% van hen verblijft thuis en kan rekenen op de toegewijde zorg van naasten en mantelzorgers. Zowel de persoon met dementie als diegenen die ervoor zorgen, hebben recht op de beste omkadering. Apothekers zijn een cruciale partner in het zorgteam rond de patiënt.

Tot op vandaag wordt door de overheid  op dit aspect beperkt ingezet.  Ten onrechte, want mensen met dementie hebben vaak meerdere (chronische) ziektes en een complex medicatieschema. Daarbij komt dat bij dementie zowel onder- als overdosering van medicatie een risico is.  Het Vlaams Apothekers Netwerk en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vragen dan ook aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke om zorg en omkadering voor personen met dementie hoog op de agenda van zijn departement te plaatsen. Iedereen die met dementie wordt geconfronteerd, verdient kwalitatieve zorg en omkadering.

Vlaanderen (incl. Brussel) telt zo’n 2800 apotheken. De lokale apothekers genieten het volle vertrouwen van de bevolking[i]. Ook de voorbije Covid-crisis heeft dit nogmaals aangetoond.  Gemiddeld zijn er in Vlaanderen 100 patiëntencontacten per dag per apotheek. Dat betekent dat de Vlaming per maand maar liefst 8 miljoen keer de apotheek bezoekt. Deze laagdrempelige rol biedt mogelijkheden om ook op het gebied van dementie bij te dragen aan kwalitatieve zorg en maximale ondersteuning van de persoon met dementie en zijn mantelzorger vanuit de apotheeksector. Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) werkte daarom, samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in het project FAZODEM – Farmaceutische zorg voor personen met dementie, een methodiek uit voor de apotheker die uitvoerig in de praktijk werd getest tot tevredenheid van de gebruikers. Dit project werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid.

Succesvol uit de startblokken

De afgelopen drie jaar kregen ruim 800 apothekers opleiding en vorming om personen met dementie en hun mantelzorgers beter bij te staan. Waar aanvankelijk de basiskennis eerder beperkt was, ervaarden de apothekers dat ze personen met dementie meer op maat konden ondersteunen.  Voor die rol wensen de huisapothekers in de toekomst nog meer erkenning.

Voor de apotheker werden daarom tal van handige handvaten ontwikkeld over thema’s die ertoe doen: een praktische gids rond medicatiegebruik, instrumenten om mantelzorgers vanuit de apotheek te ondersteunen waaronder een signalenwaaier over de eerste tekenen en de belasting van de mantelzorger, diverse patiëntfolders over onder meer medicatie, hulp- en dienstverlening, en het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie.

Daarnaast kan de apotheker zijn kennis verbeteren via een e-learningpakket. “We zijn hiermee, samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen trendsetter in Europa. De doelen zijn broodnodig: het tijdig herkennen van signalen van dementie in de apotheek, mantelzorgers info op maat aanreiken en het medicatiegebruik bij mensen met dementie optimaliseren. Met behulp van verschillende ontwikkelde materialen bieden we de apotheker de nodige kennis en houvast”, zegt Hilde Deneyer, directeur van VAN.

Het FAZODEM-project van VAN en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kreeg ondersteuning van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van welzijn en volksgezondheid Wouter Beke erkent de rol van de huisapotheker bij de zorg voor personen met dementie. Hij benadrukt het belang van een goede begeleiding binnen het kader van de buurtgerichte zorg. “Voor mensen met dementie is vertrouwen en veiligheid heel belangrijk, ook in hun zorgomgeving. Door huisapothekers de nodige bagage te geven om met dementie om te gaan versterken we hun rol als vertrouwde zorgverlener. Voor personen met dementie en hun mantelzorgers blijft goede zorg zo toegankelijk en dichtbij. Dat draagt bij tot meer levenskwaliteit”, aldus Wouter Beke.

Beleidsaanbevelingen

In hun beleidsaanbevelingen vragen VAN en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen expliciet om een nieuw dementieplanwaarin het engagement naar deze verdere ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie door de apotheker wordt opgenomen. “Willen we een dementie-inclusieve samenleving worden, dan moeten we blijven inzetten op laagdrempeligheid. Zo’n plan doet recht aan de behoefte van de mantelzorger aan professionele ondersteuning op maat”, aldus Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Ook de ervaringen van de Covid-19-crisis met de thuislevering van geneesmiddelen zijn zeer nuttig in het kader van een zorgzame samenleving en dienen verder ondersteund.

De resultaten van het project worden voorgesteld op een webinar dat live te volgen is op woensdag 17 juni van 20 tot 21.30 uur. Wouter Beke, Vlaams minister van Volksgezondheid, geeft eveneens zijn visie op de resultaten van het project. Inschrijven voor het webinar kan via www.vlaamsapothekersnetwerk.be.


Enkele cijfers en feiten:

  • 132 000 mensen met dementie in Vlaanderen
  • Aantal mensen met dementie stijgt met 42,7% tegen 2030
  • 70% van de mensen met dementie woont gewoon thuis met ondersteuning van mantelzorg
  • 2800 apotheken in Vlaanderen en Brussel
  • Meer dan 2000 apothekers schreven zich in voor de opleiding

FAZODEM zorgde voor een significante verbetering in attitude en dagelijkse zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *