Gezondheidszorg voor arm en rijk

Hoe lager het inkomen, hoe slechter de gezondheid

Wie in een armere wijk woont, heeft een slechtere gezondheidstoestand. In armere wijken stelt men preventieve gezondheidszorg vaker uit, en komt men vaker in het ziekenhuis terecht. Een nieuwe studie drukt ons – alweer – met de neus op de feiten…

Hoe lager het mediaaninkomen van een wijk, hoe slechter de gezondheidstoestand van de inwoners, zo blijkt uit een nieuwe grootschalige studie van CM Gezondheidsfonds. Door de data van 4,5 miljoen CM-leden te bekijken in functie van de wijk waarin ze wonen, leggen de onderzoekers een fijnmazig en rechtlijnig verband bloot tussen inkomen en gezondheid. De resultaten zijn gebaseerd op data van alle CM-leden – bijna 1 op de 2 Belgen – en is niet gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens.

Laagste inkomens stellen zorg meer uit

Mensen die in de armste wijken wonen, stellen preventieve zorg vaker uit. Zij hebben bijvoorbeeld 70 procent meer risico om gedurende drie opeenvolgende jaren geen contact te hebben met een tandarts in vergelijking met diegenen die in de rijkste wijken wonen.

Tegelijk is er bij mensen die in armere wijken wonen net méér ziekenhuiszorg. Mensen uit de armste wijken hebben 23 procent meer risico om opgenomen te worden in een algemeen ziekenhuis en 39 procent meer risico om op de spoeddienst terecht te komen in vergelijking met mensen uit de rijkste wijken. De resultaten laten zien dat de gezondheidssituatie progressief verslechtert naarmate het inkomen daalt, waardoor er meer nood is aan zware zorg.

Lage inkomens naar psychiater, hogere inkomens naar psycholoog

Terwijl mensen in de rijkere wijken eerder naar de psycholoog gaan, maken mensen die in arme wijken wonen meer gebruik van een raadpleging bij een psychiater. Die laatste is financieel toegankelijker is.

Hoe armer de wijk waarin men woont, hoe hoger het risico om antidepressiva (26 procent hoger dan in de rijkste wijken) of antipsychotica (160 procent hoger) te gebruiken. Daarnaast is het risico op een psychiatrische ziekenhuisopname 2,8 keer hoger in de armste wijken dan in de rijkste.

Het risico op een opname in een initiatief voor beschut wonen (IBW) is 14,7 keer hoger, maar zelfs tot 31 keer hoger als we kijken naar het risico op opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) en dit voornamelijk voor mensen die in de armste wijken wonen.

Gezondheidsonglijkheid aanpakken

“We zien dat mensen die zich in een economisch kwetsbare situatie bevinden, moeilijker de toegang vinden naar geestelijke gezondheidszorg”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. “We weten van deze groep dat zij vaker te maken krijgen met psychologische problemen. Het is voor ons belangrijk dat de geestelijke gezondheidszorg zo wordt georganiseerd dat deze mensen gemakkelijker toegang vinden tot de juiste hulp.’

CM Gezondheidsfonds pleit er ook voor dat de federale overheid een methodiek opzet om gezondheidsongelijkheid aan te pakken door meetbare doelstellingen (SMART) voor te stellen die moeten worden bereikt om de collectieve inspanning op alle beleidsterreinen beter te coördineren (Health in All Policies).

Bijkomend, zo vervolgt CM Gezondheidsfonds, moet er worden nagedacht over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Tot slot pleit CM voor een omvattende Health in All Policies-aanpak door er in de eerste plaats voor te zorgen dat iedereen over de middelen beschikt om in zijn basisbehoeften te voorzien, want het is duidelijk dat gezondheid niet op zichzelf staat: het beschikbaar inkomen, de arbeids- en huisvestingsomstandigheden, de kwaliteit van de directe omgeving (met name de beschikbare diensten of de mate van vervuiling), het sociale netwerk, het vermogen om vrijetijdsactiviteiten te financieren, zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de gezondheidstoestand.

Lees de volledige studie (in PDF) van CM Gezondheidsfonds hier.

LEES MEER OP ZORGMAGAZINE.BE

Lees ook

Andere artikelen

It seems we can't find what you're looking for.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.