Hospital Logistics maakt werk van change management

“Logistieke dienstverlening voor zorginstellingen is onze uitgesproken specialiteit. Wij profileren ons sinds 1996 als een onafhankelijke partner van logistieke totaalprojecten in de zorgsector. Enerzijds ontfermen wij ons over de bevoorrading van verbruiksgoederen voor verschillende zorginstellingen – voornamelijk ziekenhuizen – vanuit ons medisch distributiecentrum te Aarschot. Wij dragen hierbij de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de bestellingen bij de leveranciers, het voorraadbeheer en het financieren van deze voorraad, alsook het uitleveren van de verbruiksgoederen op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid, op de afgesproken plaatst binnen de betreffende zorginstellingen. Op deze wijze worden deze ziekenhuizen ontlast van een zeer groot deel van hun logistieke taken.” Anderzijds verzorgt Hospital Logistics de installatie en begeleiding van het ‘Leeg/vol’-systeem, voornamelijk voor woonzorgcentra. “Dit is een voorraadbeheer – en bestelsysteem, gebaseerd op het Japanse ‘Kanban’ dat zorginstellingen helpt om de juiste verbruiksgoederen op de juiste plaatsen in de juiste hoeveelheid op het juiste moment geleverd te krijgen. Dankzij dit systeem krijgt de instelling een gedetailleerd inzicht in haar verbruiken.”

Logistiek partnership

“Bij het logistiek partnerschip – bevoorrading van verbruiksgoederen voor verschillende zorginstellingen vanuit één distributiecentrum – verzorgt Hospital Logistics de operationele aankoop van de goederen. Belangrijk hierbij is dat de ziekenhuizen nog steeds helemaal zelf kiezen welke goederen bij welke leverancier aangekocht worden. Wij kopen deze goederen aan tegen de prijs die het ziekenhuis met de leverancier heeft onderhandeld. Wij handelen hier dus volgens het principe van prijs-, product- en leveranciersneutraliteit.” De laatste jaren werd het concept ‘Leeg/vol’ met belevering van verbruiksgoederen verder ontwikkeld op maat van woonzorgcentra. “Hier spelen wij wel een rol van centrale aankoper voor de door ons beleverde huizen waar het systeem ‘Leeg/vol’ geïnstalleerd werd.”

Sluitend bestel- en stockbeheersysteem

“Kritische factoren in de logistieke keten pakken wij aan door te werken met een sluitend bestel- en stockbeheersysteem, alsook het bundelen van de logistieke stromen en bijgevolg ook de taken waardoor men opnieuw een focus op de kerntaken bekomt, zowel op logistiek als verzorgend vlak. Een bundeling van logistieke taken en verantwoordelijkheid in één functie of team helpt ook om deze problemen intern aan te pakken en de samenwerking met een externe partner te faciliteren.” Een bijkomende factor is de nood aan productbeschikbaarheid en service, daar deze goederen dagelijks nodig zijn voor de verzorging van de patiënten/bewoners. ”Voor een zorginstelling is het dus van groot belang om te kunnen beschikken over correcte historische verbruiken en een betrouwbare logistieke partner die de verbruiksgoederen op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid en  op de afgesproken plaatst levert. Het ergste wat verzorgend personeel immers kan overkomen is het niet kunnen beschikken over producten die onontbeerlijk zijn voor de toediening van goede zorgen. Dit moet te allen tijde vermeden worden.”

Projectbenadering

“De grootste toegevoegde waarde van Hospital Logistics bestaat eruit dat de volledige logistieke rompslomp door ons overgenomen wordt. Ziekenhuizen en woonzorgcentra kunnen zich opnieuw concentreren op hun kerntaak: de zorg voor hun patiënten/bewoners. Wij maken werk van ‘change management’. Via een succesvolle projectbenadering zorgen wij voor een naadloze integratie van onze dienstverlening binnen de bestaande organisatie van de zorginstelling. Een grondige voorbereiding samen met de medewerkers van de zorginstelling en een continue opvolging van de samenwerking ontbreken in geen geval.”
Eric Dewaet en Nathalie Van Roy merken op dat zorginstellingen het vandaag de dag moeilijk hebben om hun goederenstromen goed te beheersen. “Dat heeft onder meer te maken met hoge voorraden , onduidelijke bestelprocedures, gebrek aan controle en beheersing, enz…. Meer en meer komt het besef bij de directie van zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra  dat beheersing van hun logistieke stromen en inzicht in de verbruiken per artikel per afdeling helpt om het totale aankoopbedrag en de nodige vierkante meters drastisch te laten dalen.
Dit vertaalt zich in het feit dat meer en meer instellingen kiezen om hun logistieke diensten uit te besteden. We denken dat dit in de toekomst nog zal versnellen.”

Bert Verbeke

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.