Typ om te zoeken

In the spotlight Thuiszorg

i-mens is helemaal klaar om uitdagingen in thuiszorg aan te gaan

Delen

In maart 2020 ging i-mens officieel van start. Het is een nieuwe zorgorganisatie die wil inspelen op de uitdagingen waarvoor de thuiszorgsector staat. Helemaal nieuw is i-mens niet, want het is een samenwerking tussen verschillende organisaties met heel wat ervaring op het terrein.  

Zes belangrijke spelers in de zorgsector besloten om de krachten te bundelen. Het gaat om vzw Solidariteit voor het Gezin, vzw Thuishulp en vier vzws thuisverplegingThuisverzorging in Solidariteit, De Voorzorg Antwerpen, Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen. Het zijn organisaties met een liberale en socialistische achtergrond. Het leidde tot i-mens, een organisatie met nu in totaal 12.000 medewerkers. In maart werden de naam, het logo en de huisstijl officieel voorgesteld. Toen was er ook de lancering van de nieuwe website. Dat er een samenwerking zou komen, was al eerder bekend gemaakt. Er ging immers een lange voorbereiding aan vooraf. Het proces verloopt geleidelijk met kantelmomenten voor de verschillende sectoren zoals onder meer kinderzorg, thuisverpleging, gezinszorg en aanvullende thuiszorg. De bedoeling is om alles af te ronden tegen 1 januari 2022Dat betekent ook dat dan alle personeel zal werken voor i-mens. Door stapsgewijs te werken, is er ook tijd om de medewerkers steeds in te lichten en voor te bereiden op de toekomst.  

Zelfde waarden 

Karin Van Mossevelde komt van Thuishulp, Erwin Devriendt van Solidariteit voor het Gezin. Samen zijn ze ‘transitie ceo’s’ die het samenwerkingsproces begeleiden. Beide organisaties stonden al enkele jaren geregeld stil bij de toekomst. Ze werkten bijvoorbeeld samen in de zorgcentrale Z-plus waar gestreefd wordt naar innovatie. Hamvraag is hoe thuiszorgorganisaties de klanten een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen aanbieden, die bovendien betaalbaar is. Er was hierover geregeld overleg tussen beide organisaties en dat leidde tot de wens om samen één zorgorganisatie op te richten. De actieradius is Brussel en Vlaanderen. Het gaat om organisaties die weliswaar tot een andere politieke zuil behoren, maar steeds meer worden dergelijke schotten weggehaald. Karin Van Mossevelde en Erwin Devriendt geven aan dat ze dezelfde waarden, visie en missie deelden, wat het proces naar samenwerking vergemakkelijkte. Heel concreet betekent dat bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht van de klanten, het humanisme, ook dat iedereen in alle omstandigheden meetelt.  

Ruimere dienstverlening 

I-mens wil er zijn van voor de geboorte tot het levenseinde. Wie een kindje verwacht, kan er terecht voor informatie en begeleiding. Als het moeilijk lukt om zwanger te worden, kan je rekenen op advies en bijstand, bijvoorbeeld als je overweegt een kindje te adopteren. Voor jonge gezinnen is er onder meer kraamzorg. Kinderopvang, thuisopvang bij zieke kinderen en poetshulp zijn dan weer mogelijkheden om de druk die er soms in gezinnen is, op te vangen. Onder de noemer ‘ongeplande’ zorg vallen initiatieven zoals ondersteuning voor wie uit het ziekenhuis komt of voor wie door omstandigheden plots hulp nodig heeft. Er is de vergrijzing en de steeds grotere wens om langer thuis te kunnen wonen. Thuiszorg is daarbij cruciaal en de werking moet op de nieuwe uitdagingen worden afgestemd. Beide ceo’s wijzen erop dat er in de ouderenzorg nood zal zijn aan thuishospitalisatie, wat betekent dat verpleging en thuiszorg goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Ze halen ook aan dat ze op die manier zwaar zieke klanten de mogelijkheid kunnen bieden om 6 tot 8 maanden langer thuis te blijven in hun vertrouwde omgeving. Dat is bovendien een besparing voor de overheid.  

Dicht bij de klant 

Klanten verwachten van thuiszorg steeds meer een ruime flexibiliteit die inspeelt op hun vragen. Ze worden ook mondiger. In sommige gevallen zal 24u/24u zorg nodig zijn. De mogelijkheden van het zorgaanbod evolueren ook door het inzetten van nieuwe technieken en digitalisering. Beide ceo’s benadrukken dat een grotere organisatie meer slagkracht heeft. Door de samenwerking is de personeelsgroep groter en behoort een uitbreiding van de avond- en nachtrondes tot de mogelijkheden. Het kan ook betekenen dat de medewerkers een ronde krijgen met minder afstanden of dichter bij huis kunnen werken. Met gerichte opleidingen en een betere werk-leven balans wordt de kwaliteit van de job geoptimaliseerd. Ook voor de organisatie zelf zijn er pluspunten. De digitalisering maakt zorg op afstand mogelijk, maar ook een grotere inbreng van het personeel bij het plannen van het werk. Iedereen zal over een smartphone of tablet kunnen beschikken, iets dat handenvol geld kost. De investering is gemakkelijker te dragen als je over een grote organisatie beschikt. Er is het probleem van krapte op de arbeidsmarkt, wat kleinere organisaties soms voor problemen stelt. Ook hierop kan nu vlotter worden ingespeeld. Samen is het bovendien gemakkelijker om de besparingsdruk van de overheid op te vangen. De ceo’s wijzen erop dat de overheid de financiering zal moeten aanpassen aan de nieuwe uitdagingen; zo moet nachtwerk behoorlijk worden vergoed. 


Mens staat centraal 

De naam van de organisatie, i-mens, heeft een sterke symboliek. De i staat onder meer voor iedereen, individualiteit, integratie, identiteit, innovatie. In het logo is er de koppeling van het Chinese teken Rén dat mensheid betekent. In de huisstijl overwegen warme en natuurlijke tinten. Voor de lancering werd gewerkt met portretten van klanten die i-mens verzorgt, ze stralen zachtheid en kracht uit. De beelden werden gemaakt door fotografe Lieve Blancquaert.  


Cohortzorg en praktische tips 

Net na de officiële lancering van i-mens kwam er een lockdown in de strijd tegen Covid-19. Het stelde de thuiszorg voor een grote uitdaging. Karin Van Mossevelde geeft aan dat i-mens er bij de overheid voor pleitte om niet langer te werken met gemengde rondes, maar voor cohortzorg. Een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen gaat langs bij besmette klanten of bij wie vermoedelijk besmet is. Andere teams zorgen voor wie niet besmet is. Deze aanpak is veiliger voor iedereen. Medewerkers krijgen ook heel wat tips, zoals hoe omgaan met eigen emoties en gevoeligheden bij klanten. Of hoe ze best kunnen reageren op klanten die het moeilijk hebben de leefregels te volgen. Of hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Erwin Devriendt benadrukt dat i-mens absoluut commercialisering van de zorg wil tegengaan, goede thuiszorg moet betaalbaar en bereikbaar zijn. Commercialisering houdt het risico in dat wie een minder goed inkomen heeft, uit de boot valt. De Covid-19 crisis toont heel sterk aan hoe kwaliteitszorg er voor iedereen moet zijn.

2 Comments

  1. heidi augustus 22, 2021

    spijtig dat de focus steeds ligt op grote bureaus terwijl er ook dagelijks zelfstandige thuisverpleegkundigen hun beste beentje voorztten en men deze nooit aan het woord laat.

    Beantwoorden
  2. Ann juli 27, 2021

    Dag, ik zoek een e-mailadres van I-mrbs Kempen. De telefoonlijn is altijd overgezet. Groeten, ann

    Beantwoorden

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *