Imelda Ziekenhuis: data onderbouwen professionalisering van de schoonmaak

“Een belangrijk onderdeel van de calculatie zijn interviews met onder meer de schoonmaakmedewerkers, hoofden verpleegkundigen, verantwoordelijken, enz. Met de data uit de calculatie zullen we nog beter kunnen inschatten hoeveel medewerkers nodig zijn voor het uitvoeren van de taken. Efficiëntie is voor ons het sleutelwoord en daarom is het noodzakelijk om alle huidige werkprocessen kritisch te analyseren. Zo wordt er momenteel wellicht een teveel aan neventaken uitgevoerd die niet echt bijdragen tot het schoonmaakgebeuren, treedt er vaak nog tijdverlies op door bijvoorbeeld het wachten aan liften, kunnen loopafstanden verminderd worden, enz. Eén van de mogelijke oplossingen is het creëren van aparte teams met afgebakende schoonmaakactiviteiten voor bedden/ontslag, voor ramen, voor de gangen, enz. Ook een verdere taakzuivering kan bijdragen tot efficiëntere werkprocessen.”

Actief verzuimbeleid

“Voor wat betreft het verzuimbeleid hanteren wij de Bradford Factor: veelvuldig korte periodes van afwezigheid werken meer storend op het functioneren van een organisatie dan uitzonderlijke periodes van langere duur. Wij zetten dan ook volop in op een actief verzuimbeleid. Iemand die afwezig is wordt sowieso opgebeld, we houden de cijfers van het verzuim bij en maken tijd voor verzuimgesprekken. Deze aanpak werk goed, want het verzuimpercentage is de afgelopen jaren gedaald.”

Communicatie met patiënten

“Gelukkig hebben onze schoonmaakmedewerkers nauwelijks te maken met agressie. Anderzijds worden zij wel geconfronteerd met heel wat emotionele gebeurtenissen en verhalen van patiënten. Schoonmaakmedewerkers komen dagdagelijks met hen in contact en soms kan dit leiden tot een emotionele belasting. Daarom organiseren we onder meer cursussen rond “Omgang met patiënten”. Dergelijke cursussen worden zeer gewaardeerd.”

Belang van leidinggevenden

“Het belang van het aantal leidinggevenden in de schoonmaak mag niet onderschat worden. Zij zijn immers diegenen die de schoonmaakprocessen op een efficiënte wijze kunnen aansturen. Bezuinigen op leidinggevenden is hoe dan ook niet opportuun. Momenteel tellen wij vijf leidinggevenden maar wellicht zullen wij dat uitbreiden met één nieuwe teamleider.”

Belevingsenquête

“We houden er aan om op regelmatige basis een belevingsenquête te houden, zowel voor de bezoekers als de medewerkers. Vanuit de bezoekers noteren we voornamelijk zeer tevreden reacties. Medewerkers ervaren dat ze te weinig tijd hebben zowel voor de dagdagelijkse als de periodieke schoonmaakactiviteiten. Dat is voor ons zeker nog een werkpunt.”

Directies overtuigen met onderbouwd verhaal

“Schoonmaakcalculatie vindt steeds meer ingang in ziekenhuizen, veel meer dan bijvoorbeeld in woonzorgcentra. Schoonmaak in ziekenhuizen professionaliseert in snel tempo en kan daardoor beter inspelen op veranderingen. Bovendien zijn directies meer geneigd om schoonmaakafdelingen te faciliteren wanneer ze hun behoeften en noden kunnen onderbouwen met duidelijke data,” besluit Bart Cleymans

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.