In Congo sterft één op 13 moeders ten gevolge van de zwangerschap

De vijfde Millenniumdoelstelling beoogt het verbeteren van de gezondheid van moeders en het terugdringen van de moedersterfte met driekwart tegen 2015, in vergelijking met de cijfers van 1990. Dit is totnogtoe de millenniumdoelstelling waarbij het minste vooruitgang is geboekt. De statistieken wijzen uit dat in België 1 op 7600 moeders komt te overlijden ten gevolge van de zwangerschap. In Congo is dat 1 op 13.

Slechte toegankelijkheid zorgcentra
De redenen voor dit extreem hoge sterftecijfer zijn talrijk. Heel vaak vinden bevallingen thuis plaats, zonder professionele hulp. Dat komt door de slechte toegankelijkheid van de gezondheidscentra (lange afstanden, slechte wegen). Soms is de kwaliteit van de zorgen ondermaats door een  tekort aan zuiver drinkwater, laag scholingsniveau en financiële drempels. Ook het grote aantal zwangerschappen per vrouw verklaart dit hoge sterftecijfer.

Toekomstige moeders moeten goede voorlichting krijgen. Traditionele vroedvrouwen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Indien zich complicaties voordoen, is een tijdige verwijzing naar een goed uitgeruste materniteit noodzakelijk. Professionele zorgen bij de bevalling kunnen het verschil tussen leven en dood betekenen.

Medische ontwikkelingssamenwerking
De moedersterfte in Congo moet dringend omlaag. De oplossingen zijn er, maar daar zijn middelen voor nodig. Om dit doel te realiseren startte Memisa haar campagne ‘Veilig bevallen’. Memisa is een ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor een degelijke basisgezondheidszorg.
Memisa biedt steun aan 36 gezondheidszones in Congo. Iedere gezondheidszone telt één referentiehospitaal en 15 à 20 gezondheidscentra. De uitdaging bestaat erin de kwaliteit van de basisgezondheidszorg in het hospitaal en de gezondheidscentra te verbeteren en betaalbaar te maken. Dit betracht Memisa door het leveren van noodzakelijke geneesmiddelen,  het uitrusten van de kraamafdelingen met klein medisch materiaal en bevallingstafels, enzovoort. Ook het opleiden van vroedvrouwen en het betalen van aanmoedigingspremies voor het onderbetaalde personeel maakt deel uit van de acties.

Met de campagne ‘Veilig bevallen’ wou Memisa bij de Belgische bevolking in het algemeen en medisch personeel in het bijzonder, de aandacht vestigen op deze wantoestanden.

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.