In de zorgen – uit de zorgen: "Stap voor stap naar een inclusief personeelsbeleid"

Het project ‘In de zorg –uit de zorgen’ ontstond vier jaar geleden als verbinding tussen vluchtelingen op zoek naar werk en de toenemende vraag naar zorgpersoneelUitvergroot is het een traject richting inclusief personeelsbeleid dat de vluchtelingenproblematiek en de sector overstijgtOperationeel directeur van Familiehulp, Dirk Van Laethem, licht het project, de successen en lessen enthousiast toe. 

Dirk Van Laethem, Operationeel directeur van Familiehulp
Dirk Van Laethem, Operationeel directeur van Familiehulp

Het Euregionale project In de zorg – uit de zorgen (IDZ-UDZkwam er als reactie op de enorme instroom aan vluchtelingen in de periode 2015-2017. “Als je die beelden ziet, van mensen op elkaar gepakt in bootjes, aan grensposten en stations, dan vraag je je als mens af wat kan ik doen?’ Wat kun je als organisatie doen om erkende vluchtelingen beter te begeleiden? Werk is heel belangrijk voor de integratie, maar vluchtelingen – en bij uitbreiding iedereen met een migratieachtergrond of een beperking – lopen tegen heel wat obstakels aan.” 
Partners in de bres 
“Samen met verschillende partners uit Nederlands en Belgisch Limburg, en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, besloten we te onderzoeken hoe we op een positieve manier konden bijdragen aan de integratie en beeldvorming van vluchtelingen. Elk vanuit hun eigen expertise en wetende dat de zorgsector kampt met toenemende personeelstekorten en een toenemende vraag, vooral in de ouderenzorg. Om een idee te geven: de afgelopen tien jaar is het aantal 65-plussers met bijna 20% gestegen en de komende tien jaar neemt het aantal 85-plussers met datzelfde percentage toe.” 
Van drempels naar mogelijkheden 
Niet elke organisatie staat te springen om vluchtelingen. “Een van de eerste zaken waar je moet aan werken, is perceptie. Is het topmanagement niet overtuigd, dan lukt het nooit. Hoe je dat doet? Met de harde feiten: over onze diverse samenleving, de jobs die niet ingevuld geraken en door rekruteringsprocessen onder de loep te durven nemen.” De aanpak volgt een stappenplan – gebaseerd op het model van Kotter. Dit geeft organisaties handvaten om gestructureerd en planmatig met organisatieverandering aan de slag te gaan en zo het hele team te sensibiliseren.  
Sterk inzetten op beleving 
Louter informeren, is uiteraard niet voldoende om iedereen mee te krijgen. IDZ-UDZ zet sterk in op visuele aspecten en op beleving. Aan de hand van interactieve workshopsprikkelkoffers en snuffelstages Hierbij gaat er veel aandacht naar de drempels die vluchtelingen ervaren, ongeacht hun motivatie en talent. Vele daarvan zijn praktisch (kinderopvang, vervoer, taal…), andere hebben te maken met zorgvisie. In veel landen bestaat er bijvoorbeeld niet zoiets als een rusthuis, dagcentrum of thuiszorg. Je hebt er die variatie aan zorgberoepen niet en de zorgcultuur ziet er anders uit. IDZ-UDZ begeleidt kandidaten tijdens hun leer- of opleidingstraject en biedt intensieve coaching tijdens hun werk of stage.  
Het resultaat? Een win-win 
Het resultaat staat. “Onze initiële doelstelling was minstens 500 mensen bereiken. Dat zijn er 740 geworden, waaronder tal van ambassadeurs. Die zijn broodnodig om een soort sneeuwbaleffect te creëren. Ook in Nederland en Duitsland zijn de ervaringen zeer positief. In tegenstelling tot België zijn de verantwoordelijkheden er minder versnipperd (OCMW, VDAB, Agentschap Integratie) wat de uitrol vergemakkelijkte. Maar ik zie IDZ-UDZ vooral als het begin van een vervolg, als een olievlek die zich verspreidt. De methodieken en opgedane inzichten hebben we zorgvuldig gedocumenteerd en delen we graag met organisaties die hiermee aan de slag willen.” 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.