Informatisering Belgische rusthuizen: nog veel werk aan de winkel

“Ons onderzoek – uit 2008/2009 – peilde naar de mate waarin de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd is. We stelden onder meer vragen naar het aantal vaste PC’s, mobiele PC’s, internetverbinding, e-ID lezer, enz… Ook het gebruik en de toegang tot het elektronisch bewonersdossier kwam aan bod evenals de vorming met betrekking tot informatica. Tenslotte peilden we ook naar de investeringen in IT. Uiteindelijk haalden we een responsgraad van 60,4%,” vertelt Anja Declercq. “Uit het onderzoek blijkt dat de graad van informatisering vaak afhankelijk is van het aantal bedden, maar ook dat er grote verschillen zijn tussen de rusthuizen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Ter illustratie een voorbeeld over het gemiddeld aantal vaste pc’s: in rusthuizen met 76-100 bedden beschikken Waalse rusthuizen over nauwelijks 4 pc’s, in Vlaanderen is dat meer dan het dubbele. Mobiele pc’s met draadloze verbinding zijn zowel in grote als in kleine rusthuizen nog een zeldzaamheid. “

Gebrek aan budgetten

“Een tekort aan informatisering heeft vooral te maken met budgetten. Door een gebrek aan budget wordt er te weinig geïnvesteerd in ICT, zowel in hard- en software. De opleiding is eerder een generatieprobleem, oudere personeelsleden hebben minder kennis van ICT. Vorming zou op koepelniveau opgelost kunnen worden. Een rusthuis dat up-to-date wil zijn op het vlak van ICT zou op elke afdeling minstens één pc met een snelle internetverbinding moeten hebben, zou over een elektronisch bewonersdossier moeten beschikken en kan idealiter een korte informatica-opleiding aanbieden aan het personeel. De overheid zou hiervoor budgetten ter beschikking kunnen stellen,” besluit Anja Declercq.

KADER:

82,9% van de rusthuizen heeft geen IT-team
62,1% van de rusthuizen hebben een elektronisch bewonersdossier
Van de rusthuizen die een elektronisch bewonersdossier hebben, gebruikt 18% software die specifiek voor hen werd ontwikkeld
90,3% van deze rusthuizen kopen hun software bij een software-vendor
Foto-onderschrift:
Anja Declercq: “Belgische rusthuizen kampen met een structureel tekort aan informatisering.”
 
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.