Inspire 4Y

Inspire 4Y, het leiderschapstraject van Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle

“Geen koele cursus, maar persoonlijke sessies waar we elkaar inspireren, waarderen en beter maken”

In december 2016 ging in het Sint-Mariaziekenhuis van Halle het leiderschapstraject Inspire 4Y van start. Persoonlijke en inspirerende sessies voor de hoofdverpleegkundigen en paramedische diensthoofden. Ellen Verpeet, verpleegkundig en paramedisch directeur, zette het traject op poten samen met het verpleegkundig middenkader .
 
In september 2016 nam Ellen Verpeet de functie op van verpleegkundig en paramedisch directeur in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. Samen met het verpleegkundig middenkader voelde ze snel aan dat er nood was aan een initiatief omtrent  leiderschap.
 
Ellen Verpeet: “Op overlegmomenten kwam vaak de gedachte terug dat er zoveel uitdagingen op ons afkomen dat we een manier nodig hadden om deze allemaal in kaart te brengen en te analyseren en onze medewerkers, zowel de leidinggevenden als de medewerkers binnen ons departement, hierop voor te bereiden. Tijden veranderen nu eenmaal. Neem nu de job van hoofdverpleegkundige… Die is gaandeweg meer geëvolueerd naar een rol van manager, leider en coach. Dat was vroeger toch wel anders en niet elke hoofdverpleegkundige voelt zich meteen in zijn sas in die veranderde rol.”
 
 
“Zorgverleners inspireren en doen groeien in hun rol, dat komt de patiënt alleen maar ten goede.”
Ellen Verpeet
 
 
Met Inspire 4Y kwam er daarom eind 2016 een initiatief waarbij een persoonlijke en interactieve aanpak centraal stond. De eerste sessie vond plaats in december en focuste volledig op het in kaart brengen van wat de leidinggevenden voor zichzelf als grootste uitdaging of moeilijkheid beschouwden op vlak van patiënten, medewerkers en beleid. “Zo zijn patiënten mondiger en beter geïnformeerd dan vroeger. Ook de vergrijzing van de bevolking leidt tot andere zorgeisen. Medewerkers willen dan weer vaak meer betrokken worden en een impact hebben op hun werkomgeving. Hoe leid je dat in goede banen? Er zijn ook verschillende generaties samen  op de werkvloer, ook hier tekent zich een uitdaging af. En dan heb je nog de uitdagingen op het vlak van beleid, met onder andere de wijzigende financiering en de netwerkvorming.”
 
 
Na die eerste sessie werden de belangrijkste punten opgelijst en voor elk domein (patiënt/medewerker/beleid) werd een hoofdthema bepaald om dieper op in te gaan in de volgende sessies. In de tweede sessie werd dat:
 
Inspire 4Y

Patiënt
:
Het bevorderen van het wederzijds respect in de communicatie en omgang tussen patiënten, hun familie en de medewerkers.
Medewerker: Hoe draag ik de missie en de visie van het ziekenhuis over op de medewerkers? Hoe neem ik mijn rol als leider op? Hoe geef ik feedback?
Beleid: Hoe ga ik om met de schaarste? Niet alleen wat financiële middelen betreft, maar ook qua personeel. Het aantrekken en behouden van personeel, het efficiënt inzetten van de beschikbare medewerkers, etc…
 
 
Na elke sessie wordt er telkens een evaluatie gemaakt waarbij de aanwezigen hun opmerkingen kunnen delen naar inhoud toe, maar ook naar locatie. Zo waren de hoofdverpleegkundigen vragende partij om een aantal sessies op externe locaties te laten doorgaan om zo de ziekenhuismuren eens achter zich laten en in een andere omgeving met elkaar in contact te komen. De sessies zijn tot slot ook een vorm van teambuilding.
 
 
“Het zijn persoonlijke, inspirerende sessies met input van de hoofdverpleegkundigen zelf. We leren van elkaar zaken die er echt toe doen.”
Marc De Zutter en Catherine Van Eede
 
Marc De Zutter en Catherine Vanden Eede, verpleegkundig middenkader in het ziekenhuis, pikken in: “De aanpak is heel leuk en interactief. Het ligt mijlenver af van een koude academische manier van werken waarbij zielloos een handleiding gevolgd wordt. Het zijn persoonlijke, inspirerende sessies met input van de hoofdverpleegkundigen zelf. We leren van elkaar zaken die er echt toe doen.”
 
De derde sessie ging dieper in op personeelsschaarste en het efficiënt inzetten en aansturen van de beschikbare krachten. In de voormiddag zorgde de HR-dienst van het ziekenhuis voor de input, in de namiddag kwam een HR-consultant langs die focuste op verzuimbeleid. De vierde sessie stond dan weer in het teken van de rol van de leidinggevende op zijn of haar afdeling. Het verhaal wordt, gezien het succes, verder geschreven in 2018 met nogmaals vier sessies. In februari volgt een nieuwe sessie waarin de hoofdverpleegkundigen gevraagd wordt hun beleidsplan voor te stellen aan elkaar. Zo weten ze van elkaar wat er leeft binnen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis en kunnen de aanwezigen ook hier elkaar inspireren met suggesties. In de namiddag volgt dan een sessie die bol zal staan van tips en tricks rond het geven van feedback aan medewerkers. Het mag duidelijk zijn, het ziekenhuis van Halle is klaar voor een inspirerend 2018!
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.