Typ om te zoeken

ICT In the spotlight Techniek Woonzorgcentra

Investeer in een dementievriendelijke leefomgeving

Delen

Bouw een veilige thuis voor bewoners in je woonzorgcentrum. Een dementievriendelijke leefomgeving die rekening houdt met veiligheid, herkenbaarheid en oriëntatie draagt bij tot de levenskwaliteit. Patiënten met dementie hebben nood aan een veilige en comfort-abele leefomgeving, die zo weinig mogelijk verwart en de kleine strijd van elke dag een-voudiger maakt.

Personen met dementie voelen zich onzeker en verloren in een nieuwe omgeving, zoals een woonzorgcentrum. Ze voelen zich compleet verlor-en in een plaats die ze niet herkennen en vertonen dwaal- en wegloopgedrag.

Dwaal- en wegloopgedrag

Op zich hoeft rondlopen in de geborgen leefom- geving geen probleem te zijn, zolang het dwaal- gedrag je bewoner niet in gevaar brengt en het werk van de zorgverlener niet te zwaar wordt. Maar daarvoor moet je wel eerst de juiste acties on-dernemen. Hoe ga je het best met ouderen met dementie, die ronddwalen?

Leid dwaalgedrag in veilige banen

Los van alle advies, is het uiteraard cruciaal dat je de leefomgeving veilig maakt. Technologie is een van de hulpmiddelen bij uitstek om dwaalgedrag bij dementie binnen de perken te houden. Met een omgeving die zo weinig mogelijk verwart en de kleine strijd van iedere dag vergemakkelijkt.

Lokalisatietechnologie

Stel dat iemand midden in de nacht wakker wordt, de omgeving niet herkent, opstaat en op de dool gaat. Dan kan slimme verlichtingstechnologie als LynX® lifeline de gang en de deur richting exit sub-tiel donkerder maken, en de weg richting kamer, leefruimte en verpleegpost lichter. Zo zullen ouder-en met dwaalgedrag er intuïtief naartoe trekken.Als de bewoners dan een polsbandje dragen, wordt het signaal ervan opgevangen door de bluetooth antenne in de lichtarmaturen van LynX® lifeline. Zo verschijnen de dementerende ouderen met dwaalgedrag op een plattegrond, in het alar-merings- en communicatieplatform LynX® connect.

Meer info op www.lynxlifeline.eu

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *