Iris-ziekenhuizen sterker geconfronteerd met taalwet

De Iris-ziekenhuizen namen het totnogtoe niet zo nauw met de taalwetten. Vaak werden eentalig Franstalige personeelsleden benoemd, wat ervoor zorgde dat een communicatie met de patiënten in het Nederlands meer niet dan wel lukte. De ziekenhuizen wilden de gegevens over de toepassing van de taalwetten niet voorleggen aan het VKB en andere belanghebbenden, met als argument dat dit een schending van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen was. De Raad van State wimpelde dat dus af. Door het arrest kunnen de ziekenhuizen de controles niet meer ontwijken, maar kunnen ze de taalwet wel nog negeren. De ziekenhuizen lopen nu wel sneller het risico dat klachten kunnen worden ingediend en onwettige benoemingen kunnen worden vernietigd, al is het maar de vraag of de Brusselse regering dat effectief ook zou doen. Door het afdwingbaar maken van dwangsommen, wat het VKB kan doen via de Raad van State, zouden die vernietigingen eventueel wel sneller kunnen gebeuren. (BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.