Typ om te zoeken

ICT In the spotlight Innovatie Woonzorgcentra

Is digitalisering het antwoord op de zorguitdagingen?

Delen

“Welke antwoorden ziet de zorgsector voor de zorguitdagingen van morgen?”, is een vraag die door de pandemie alleen maar prangender geworden is. ZORG Magazine probeert samen met de zorgsector antwoorden te formuleren op die vraag en kijkt welke rol digitale oplossingen daarin kunnen spelen.”

Een gesprek met: 

Christophe Moortgat – CEO Jane 
Dominiek Beelen – CEO Senior Living Group 
Isabelle François – Directeur Health House vzw 
Jo Robrechts – CEO Triamant 
Pieter Van Herck – Senior Advisor VOKA 

Wat heeft de Covid-19 crisis ons geleerd wanneer we naar de toekomst kijken?

Jo Robrechts: “Mensen willen hun autonomie behouden en vitaal blijven, in verbinding met anderenLanger gezond en gelukkig levenBij het aanpakken van Covid-19 werd er veelal institutioneel gedacht, de zorginstellingen werden als leidraad genomenTerwijl je ook kunt vertrekken vanuit de mens zelf. Daartoe moeten we het zorgkader herdenken. Dat betekent onder meer: leren denken vanuit preventie en terzelfdertijd een naadloze overgang van het hospitaal naar het huispitaal mogelijk maken. Zo stel je kwaliteit van leven voorop in een wereld waarin technologie fantastische mogelijkheden creëert.” 

Christophe Moortgat: Neem een oplossing als Janediscrete sensoren in huis, in combinatie met een AI-algoritmekunnen helpen om senioren langer thuis te laten wonen. Zeker in tijden van Covid-19 kan deze vorm van hybride zorg een meerwaarde betekenen voor de oudere en zijn of haar zorgkring. We deden recent een onderzoek bij 961 senioren en daaruit blijkt dat een groot aantal zelf ook steeds meer open staat voor digitale oplossingen en diensten die hen kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Thuiszorg en preventie worden steeds belangrijker, maar wat is het economisch plaatje bij een verschuiving van curatie naar preventie?

Pieter Van Herck“Het is een ‘en-en’ verhaal, maar je ziet dat er in heel wat landen wel een verschuiving is naar meer preventie en het bredere welzijn van de mens. Dat is vooral te danken aan de technologie die vandaag veel meer mogelijk maakt dan vroeger. In een thuisomgeving kan je nu heel wat middelen inzetten waarmee je preventief te werk kan gaan. Studies tonen aan dat, wanneer je de juiste vormen van preventie kiest, je grote veranderingen teweeg kan brengen bij patiënten. Daarvoor is een verschuiving van de middelen nodig. Maar 2% van het budget gaat naar preventie.”

V.l.n.r. Jo Robrechts (CEO Triamant), Pieter Van Herck (Senior Advisor VOKA), Christophe Moortgat (CEO Jane), Wieland De Hoon (Redacteur), Isabelle François (Directeur Health House vzw), Dominiek Beelen (CEO Senior Living Group)

Welke digitale en technologische aanpassingen zijn nodig om thuiszorg goed uit te bouwen?

Isabelle François: “Als we kijken naar het digitale en het technologische kader, dan is het heel belangrijk om technologie te zien als ondersteuning van de levenskwaliteit van een persoon thuis. Autonomie staat voorop: zich veilig voelen thuis, zelf kunnen beslissen. Er zijn heel wat manieren om mensen te helpen en te monitoren, waarbij er vaak maar weinig aanpassingen nodig zijn in de infrastructuur thuis. Heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat de bewoner zelf aan de slag kan met die technologie. Het moet dus echt gebruiksvriendelijk zijn.” 

Dominiek Beelen: “Je moet ook een onderscheid maken tussen WZC, assistentiewoningen en thuiszorg. Wij zetten in de thuiszorg in op monitoring, maar ook in onze WZC gebruiken we digitale hulpmiddelen. We zien dat als hulpmiddelen voor onze bewoners, maar ook voor het nachtpersoneel: de bewoners die intensieve begeleiding en aandacht nodig hebben, worden op een technologische manier gemonitord. Zo kan het nachtpersoneel zijn tijd beter verdelen en ook gemakkelijker beschikbaar zijn voor anderen. Het moet dus niet alleen gebruiksvriendelijk en makkelijk toepasbaar zijn voor de patiënten of cliënten, maar ook voor het personeel.” 

Christophe MoortgatMet Jane willen we technologie aanbieden om te ontzorgenWe respecteren bij de monitoring de privacy volledigdoor enkel beweging de registreren. Onze oplossing kan niet alleen bij ouderen thuis, maar ook in een WZC of in de thuiszorg gebruikt worden. Met de hulp van Jane kan je de 24 beschikbare uren op een dag anders gaan indelen in de zorgsector. Een win-win voor alle partijen dus. 

Aan welke technologische oplossingen is er concreet nood in het werkveld?

Jo Robrechts: “Laat ons meer experimenteerruimte creëren. Niet druppelsgewijs, maar massaal en regelluw. Zo kan innovatie tot bloei komen. Met inzet van ondersteunende technologie, kan er ook in onze gewone woon- en leefomgeving veel. Het laat toe dat mensen met een ziekte, aandoening of beperking midden in de samenleving blijven. Jong of oud, met of zonder zorgvraag, kwaliteit van leven willen we allemaal. 

Pieter Van Herck: “Eén van de grootste problemen in de komende jaren is volgens mij personeelsschaarste. We zien dat vandaag de dag met de Covid-19 crisis. Technologieën om het werk te verlichten, zullen de komende jaren alleen maar belangrijker worden.  


Ontzorgen met technologische innovatie / Christophe Moortgat – CEO Jane

Wat is Jane? 

“Jane is een slimme thuiszorgoplossing voor ouderen die bestaat uit bewegingssensoren en alarmknoppen. Via patroonherkenning leert Jane de gewoontes van de zorgvrager steeds beter kennen. Merkt Jane iets ongewoons, dan krijgt de zorgkring via de smartphone een melding met meer informatie, zodat er snel actie ondernomen kan worden.” 

Waar kan Jane bij helpen? 

“We willen ouderen de vrijheid en autonomie geven om langer zelfstandig thuis te wonen. Daarnaast willen we ook een oplossing bieden aan WZC en assistentiewoningen en dus via technologische innovatie ontzorgen. Technologie kan geen eindbeslissingen nemen, maar kan wel helpen bij de monitoring van mensen die meer hulp nodig hebben, het kan het leven faciliteren, bijdragen aan kwalitatievere zorg en meehelpen om het probleem van personeelsschaarste het hoofd te bieden.”

Hoe staat Jane tegenover het gebruik van data? 

“We zijn daar heel strikt in. Voor ons is het de kunst om te balanceren tussen: wat moeten we doen om de mens zich goed te laten voelen en wat is wettelijk verplicht. Bij Jane willen we niet dat de mens het product wordt en beveiligen we persoonlijke data volledig.” 


Let’s meet!

Laten we praten over hoe Jane u en uw bewoners kan helpen.

+32 2 588 57 70

[email protected]

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *