IT ondersteuning noodzakelijk bij ontwikkeling van een zorgplan

“Het zorgplan is een schriftelijk document met betrekking tot de geplande zorg door een gebruiker. Het zorgplan bevat een afsprakenregeling gebaseerd op essentiële administratieve, klinische en paraklinische elementen van de persoon, rekening houdende met één of meer begeleidingsdossiers. Het zorgplan wordt bijgestuurd in functie van de evolutie van de zorgbehoefte. Het impliceert een contract waarbij de deelnemers er zich toe verbinden hun deel van de zorg optimaal in te vullen en samen te werken met de andere disciplines. Het zorgplan omvat vijf delen: een administratief gedeelte, algemene doelstellingen, klinische beoordeling, taakafspraken en communicatie. De administratieve gegevens behoren tot het statische gedeelte van het zorgplan, de overige vier behoren tot het dynamische gedeelte,” legt Jan De Lepeleire uit.

Opbouwende elementen

De elementen die nodig zijn om een zorgplan te ontwikkelen zijn afhankelijk van de concrete situatie van de patiënt. “Het kan gaan om medische elementen – diagnosen -, verpleegkundige of paramedische parameters, zorgbehoevende elementen, klinische en paraklinische beoordelingen, resultaten van beoordelingsschalen, enz… Als voorbereiding moet iedere betrokken hulpverlener de problemen vanuit zijn/haar discipline inventariseren. In een multidisciplinair overleg worden de problemen, geïnventariseerd, wordt er per probleem een doel geformuleerd en wordt afgesproken wie in welke tijdspanne een concrete taak uitvoert om de doelen te bereiken.”

Randvoorwaarden

Voor het ontwikkelen en gebruiken van een zorgplan moeten belangrijke randvoorwaarden voldaan zijn. “Er moet een goede IT ondersteuning zijn met koppeling naar relevante webtoepassingen (BCFI, Belrai) en transparante regels voor de toegang tot de verschillende onderdelen van het dossier, geformuleerd in de schrijf- en leesrechten. Waar relevant moet gestandaardiseerde en gecodeerde databases gebruikt worden. De kwaliteit van zorgen moet gegarandeerd en gemonitord worden door een combinatie van kwaliteitsbevorderende maatregelen waaronder proces- en performantieparameters. Outcome parameters moeten zowel op individueel, afdelingsniveau geaggregeerd worden om bijsturingsprocessen en feedback te kunnen genereren. Tenslotte: een zorgplan moet aanleiding geven tot een echte integratie. Dit wil zeggen een coherent geheel van plannen die meer zijn dan het naast elkaar plaatsen van ieders wensen en ideeën,” besluit Jan De Lepeleire.

Bert Verbeke 

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.