ba34670bf0584f37e533955e7c1d794e_f2360.jpg

Jessa Ziekenhuis eerste Belgische ziekenhuis met NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel

Het Jessa Ziekenhuis heeft als eerste Belgische ziekenhuis de NIAZ-Qmentum accreditatie behaald. Daarnaast is Jessa het eerste ziekenhuis dat voor de derde keer een ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie behaalt. Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve zorg kan voortbrengen én over een werkcultuur beschikt die gericht is op continue verbetering. Het is een signaal dat patiënten, verwijzers, overheden,… kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd ziekenhuis.

De accreditatie wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het Jessa Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat voor de derde keer een ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie behaalt (eerste keer in 2008, tweede maal in 2012). Op het vlak van externe controle van de kwaliteit is het Jessa Ziekenhuis één van de pioniers in Vlaanderen. 

In maart beoordeelde een auditteam van 8 deskundigen uit de gezondheidszorg meer dan 2000 normen. Van opname tot ontslag, van patiëntidentificatie tot de veiligheid van medische apparatuur. “Door de samenwerking van NIAZ met Qmentum, een Canadees internationaal accreditatie-programma, is de wijze van auditeren aangepast ten opzicht van de vorige audits”, vertelt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis. “De focus bij deze audit lag nog meer op de werkvloer. In de plaats van interviews en werkplekbezoeken werd nu iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces rechtstreeks aangesproken. De normen werden dus afgetoetst op de werkvloer.” De NIAZ Q-mentum accreditatie geldt voor een periode van 4 jaar. 

“Met woorden als ‘in het Jessa Ziekenhuis heerst een verbetercultuur’ en ‘er is een focus op kwaliteit’ bevestigt het auditteam dat kwaliteit in ons DNA zit”, zegt een fiere dr. Breysem. “Wij zijn dan ook zeer trots op het resultaat”, zegt Nadja Vananroye, recent opnieuw aangesteld als voorzitter van de nieuwe Raad van Bestuur van Jessa. “Deze accreditatie laat zien dat het ziekenhuis de afgelopen jaren niet heeft stilgestaan maar hard gewerkt heeft om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. Ook binnen de  Raad van Bestuur werden de principes van corporate governance toegepast bij de hervorming en installatie van een nieuwe Raad van Bestuur op 13 april jongsleden.” 

Dr. Yves Breysem: “De accreditatie is een mooie opsteker maar we zijn er ons van bewust dat we nog op heel wat punten moeten verbeteren. Dat is een blijvende opdracht. Het is voor ons een extra stimulans om van de uitdagingen werk te maken en een actieplan op te stellen, op basis van de in het rapport genoemde verbeterpunten. In de komende jaren zullen we uiteraard verder blijven werken aan de uitbouw van ons kwaliteitssysteem. Met interne audits en veiligheidsrondes op alle afdelingen blijven we de vinger aan de pols houden en elk jaar stellen we concrete doelen die we willen behalen. Kwaliteitsverbetering is al jaren een prioriteit in ons beleid en dit zal ook zo blijven in de toekomst.”

Bron: Jessa ziekenhuis – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.