Jessa Ziekenhuis

Jessa Ziekenhuis: “Zonder tussenkomst hinkten we tegen een gat aan van 10 miljoen”

Het Jessa Ziekenhuis kreeg al in de eerste coronagolf de volle lading. Limburg werd zwaar getroffen en het was alle hens aan dek: er werden volledige verdiepingen herbouwd, gescheiden parcours gecreëerd, middelen en mensen gereorganiseerd, beschermingsmateriaal gekocht – aan woekerprijzen. “Zonder taskforce en de voorschotten van de overheid hadden we dit niet gered”, beseft ook Jocelijn Coenegrachts, directeur financiën & administratie. 

Na die eerste golf was er weinig tijd om te recupereren. Het ging beter in Limburg, maar in de plaats daarvan ving het Jessa Ziekenhuis patiënten uit Brussel en Wallonië op. “Operationele beleidsplannen van de zorgclusters, die aan de basis liggen van de uitvoering van onze strategie, verdwenen naar het achterplan”, zegt ze. “Pas sinds einde juni is het Jessa Ziekenhuis weer quasi volledig Covid-vrij. Nu hopen dat dit de komende maanden stand zal houden, er geen nieuwe nare varianten opduiken en besmette personen gewoon thuis kunnen uitzieken dankzij een zeer hoge vaccinatiegraad.” 

Jocelijn Coenegrachts Jessa Ziekenhuis

Een gigantische impact 

“De impact was gigantisch. Aan de ene kant werden we geconfronteerd met substantiële meerkosten, voor infrastructurele aanpassingen, beschermingsmaterialen, zuurstofmeters, beademingstoestellen, laptops enzovoort. Daarnaast was er een sterke daling van de inkomsten. Sommige activiteiten vielen in 2020 op jaarbasis met 30 procent terug. Tel daarbij het verlies aan inkomsten die voor een ziekenhuis toch heel wezenlijk zijn, zoals de opbrengsten van de parking en de cafetaria.” 

“De gevolgen daarvan zijn verreikend! Als ik dat alles samenbundel, heeft dit een enorme weerslag op het financiële resultaat. Gelukkig is het niet zo ver gekomen, dankzij de snel toegekende liquiditeitsvoorschotten van de overheid en de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming. Dit helpt uiteraard, is zeer welgekomen en was ook noodzakelijk. Anders waren de verliezen groot geweest en zaten we zeker met een negatieve cashflow.” 

Nog heel veel onzekerheid 

“Het probleem is de onzekerheid. De compensatiemaatregelen hebben enkel betrekking op de eerste semester. In de voorlopige afrekening zitten ook heel wat onjuistheden, wat de overheid heeft erkend. Eind dit jaar volgt er een nieuwe voorlopige afrekening. De definitieve is pas voor 2023. Bovendien is er via de wet nog niets voorzien voor het tweede semester. Wat met de kosten die nog blijven doorlopen, voor persoonlijke beschermingsmiddelen of voor de verdere mentale ondersteuning van onze medewerkers? Bovendien zitten we nog steeds niet op honderd procent capaciteit daar we capaciteit moet voorbehouden voor Covid-patiënten, omdat we anders de mankracht niet hebben.” 

“Vlak voor de zomer sloot Jessa Ziekenhuis het boekjaar 2020 af. Ik kan zeggen dat het resultaat nog behoorlijk is. Dat is een opluchting, met oog op onze nieuwbouwrealisatie. De doelstelling van twee procent bedrijfsmarge werd niet behaald, maar bedroeg toch nog 1,4 procent. Wederom: dit is vooral door de tussenkomst van de overheid, zonder zaten we tegen een verlies van zeker tien miljoen.” 

Belangrijke take aways 

“De conclusie die we zeker moeten trekken, is dat het financieringssysteem móet veranderen. Covid zette de noodzaak van hervorming op scherp. Er is ook de relatie met de kwaliteit van zorg en met de aantrekkelijkheid van de zorgsector in het algemeen.”  

“Andere zaken die we meenemen zijn de mogelijkheid tot thuiswerken, de hybride vergaderingen, de teleconsultaties, verdere digitalisering, alsook de samenwerking met andere ziekenhuizen, partners en de eerstelijnszorg. Ook zullen we bij het ontwerp van gezondheidscampus Jessa meteen rekening houden met toekomstige pandemiesituaties. Hoe dan ook denk ik dat we heel wat leerervaringen meenemen. ” 

Lees ook dit artikel: https://zorgmagazine.be/financiele-impact-coronacrisis-op-zorg/

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.