Keizersnede

Keizersneden in België: bijna altijd om medische reden

Een keizersnede wordt in België bijna altijd uitgevoerd omwille van medische reden. Toch zijn er grote percentageverschillen tussen ziekenhuizen die niet geografisch verklaard kunnen worden. Meer dan de helft van de keizersneden (57 procent) vindt plaats binnen de vijftien minuten.

Wereldwijd stijgt het percentage keizersneden, maar in België ligt het percentage lager dan het EU-gemiddelde. De eenheid Audit Ziekenhuizen van de FOD Volksgezondheid, het FAGG en het RIZIV nam de evolutie en kwaliteit van keizersneden in ons land onder de loep. Het gaat tenslotte om een ingreep met een aantal nadelen.

Opvallend is dat het percentage keizersneden ten opzichte van het totaal aantal geboortes sterk verschilt tussen ziekenhuizen. Waar het bij sommige ziekenhuizen in 2019 om 13,5 procent ging, lag dat aantal bij andere zorginstellingen op 30,6 procent. Dat verschil kan niet geografisch verklaard worden. Wel is het zo dat het gros van de keizersneden uitgevoerd wordt om medische noodzaak. De meest voorkomende reden daarbij is een eerdere keizersnede.

De snelheid van de decision to incision

Hoe zit het met de snelheid van de ingreep? Op een weekdag kan 57 procent van de ziekenhuizen een niet-geplande keizersnede uitvoeren binnen 15 minuten, 96 procent binnen 30 minuten. Tijdens het weekend gaat het om één op drie (30 procent) dat binnen het kwartier de ingreep kan uitvoeren, en 84 procent binnen het half uur. Regio of grootte van het ziekenhuis had evenmin een invloed op de ‘decision to incision’.

De procedure om een keizersnede te starten, had een impact op de snelheid. Bij de audit werd duidelijk dat een uniform triage- en urgentiesysteem een meerwaarde biedt. “We stelden ook vast dat goede processen voor niet-geplande keizersneden als een meerwaarde gezien werden”, klinkt het.

Preventie en ontslagbrief

Ook de nabehandeling werd onderzocht. Ongeveer de helft van de ziekenhuizen gaf de antibiotica voor infectiepreventie pas tijdens of bij het afklemmen van de navelstreng. “Hoewel dit in een urgente situatie niet altijd mogelijk is, is het toch aangeraden dit vóór de incisie te doen. Dan werkt de infectiepreventie namelijk het best.”

De onderzoekers onderstrepen het belang van een ontslagbrief. “Dit is een belangrijke bron van gezondheidsinformatie. Toch ontbrak in een substantieel deel van de ontslagbrieven de informatie over ontslagmedicatie.”

Codering en evaluatie

Het juist coderen van diagnoses en procedures is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg want zo kan data van verschillende ziekenhuizen met elkaar vergeleken worden. “We zien echter dat codering niet altijd correct verloopt.” Verder concludeert de audit dat overleg en ondersteuning tussen artsen-specialisten in de gynaecologie-verloskunde als positief wordt ervaren. “Het leidt tot bijsturing van het medisch beleid rond bevallingen.” Hetzelfde geldt voor zelfevaluatie door artsen en het ziekenhuis.

Ten slotte geeft Audit Ziekenhuizen een aantal aanbevelingen:

  • Vermijd een eerste keizersnede waar mogelijk.
  • Verkort de tijd van ‘decision to incision’ met een uniform triagesysteem en urgentieprotocollen. Stel een procedure op voor tijdkritische handelingen en neem ze op in een zorgtraject.
  • Om infecties te voorkomen wordt antibiotica best toegediend voor de ingreep.
  • Om ervoor te zorgen dat ontslagbrieven alle nodige informatie bevatten, kunnen de ziekenhuizen en de sector een minimale set aan gegevens voorstellen die in de ontslagbrief moeten staan.
  • Het correct coderen van ziekenhuisgegevens (volgens ICD-10-BE) is belangrijk, zodat ziekenhuizengegevens met elkaar kunnen worden vergeleken en tussen alle zorgverleners uitgewisseld.
  • Organiseer overleg tussen artsen en zelfevaluatie, die leiden tot het bijsturen van het medisch beleid rond bevallingen.

LEES OOK OP ZORG MAGAZINE:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.