Kleinere zorgcentra in het nauw door nieuwe brandveiligheidsnormen

Op een studiedag van Ferubel werden de nieuwe brandveiligheidsnormen toegelicht. Ze zijn van toepassing op ouderenvoorzieningen: dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, woonzorgcentra of een groep van assistentiewoningen. Daniël Vandermeulen, stafmedewerker bij Ferubel, schetst enkele belangrijke krijtlijnen van het nieuwe wetsontwerp. “De brandveiligheidsnormen worden vastgesteld aan de hand van een attest A, B, C of D. Een erkenning is enkel mogelijk op basis van attest A of een attest B. Het attest C leidt van rechtswege tot de schorsing van de erkenning. Deze schorsing geldt voor onbepaalde duur. Het impliceert eveneens dat er geen nieuwe opnames meer mogelijk zijn en dat vertaalt zich uiteraard in een gevoelig inkomstenverlies. Een attest D leidt van rechtswege tot de intrekking van de erkenning: het woonzorgcentrum  moet met andere woorden zijn deuren sluiten.”

Met sluiting bedreigd

“Vooral kleinere en oudere RVT’s hebben een grotere kans op een C of D-attest. Het is de bedoeling dat zij hun voorzieningen – via een stappenplan – op een dusdanige manier optrekken, zodat ze een B of A-attest kunnen behalen. Ze zullen hiervoor slechts een termijn van vijf jaar krijgen. In België zijn er zeventigtal voorzieningen met minder dan 30 bedden. Zij zullen het moeilijk krijgen – gezien hun zwakke positie en de langdurige procedures – om binnen die termijn de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. Zij zullen wellicht nooit een A-attest kunnen bekomen. Vanuit de sector willen wij dan ook onze bezorgdheid hieromtrent overmaken aan de minister en wij vragen om de termijn van vijf jaar met enkele jaren op te trekken of uitstel te verlenen,” vertelt Daniël Vandermeulen.”

Onderzoek van de brandweer

Op de studiedag van Ferubel werden nog enkele andere bezwaren geopperd omtrent de nieuwe brandveiligheidsnormen. “Het onderzoek van de brandweer dient te worden beperkt enkel en alleen tot de normen die in bijlage I opgenomen zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat de korpsen individueel bijkomende eisen stellen of bij een volgend onderzoek nog nieuwe eisen stellen. De wijzigende en alsmaar aanvullende ‘desiderata’ van de individuele korpsen, zoals bij de erkenningsnormen voor woonzorgcentra, kunnen enkel aanbevelingen zijn. Ze kunnen geen reden zijn om een attest A niet uit te reiken. Dergelijke randbemerkingen of opmerkingen mogen evenmin aanleiding geven om het attest A te weigeren. De bijlage I is de norm.”

Wettekst is voor herziening vatbaar

“Over de voorziene rondgang na de dagactiviteiten worden volgende problemen gedetecteerd: een conflict stelt zich tussen de privéwoonruimte versus controle, een rondgang is een momentopname. De vraag stelt zich naar de verantwoordelijkheid bij brand en zelfs na een ronde met openstaande deuren. De tekst rept geen woord over maatregelen voor open ruimten zoals rustruimtes, onthaalbalies. In de voorliggende ontwerptekst ontbreekt tevens de verplichting tot het organiseren van een gerichte vorming van het personeel met de nodige overheidsfinanciering. Vorming wordt niet strikt omschreven. Er wordt voorgesteld om de vorming  bij voorkeur te laten plaatsvinden rond thema’s zoals het organiseren van rondgangen en praktische blusoefeningen.”
De ontwerptekst is zeker voor herziening vatbaar. “Daar wordt momenteel werk van gemaakt. De enorme openheid en bereidheid tot discussie van het huidig kabinet wordt erg op prijs gesteld,” besluit Daniël Vandermeulen..

Bert Verbeke

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.