Koen Michiels

Koen Michiels bevindt zich op kruispunt van netwerken

“Zowel horizontaal als verticaal beweegt er steeds meer”


Zowel 
horizontaal tussen ziekenhuizen als verticaal tussen verschillende sectoren binnen de zorg (ziekenhuizen, ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg,…) worden de potloden meer dan ooit gescherpt om netwerken uit te tekenen. Ook Koen Michiels bevindt zich midden in een golf van netwerkvorming. We spraken met hem over deze boeiende en noodzakelijke evolutie, maar ook over de toekomstplannen van AZ Nikolaas.
 
 

HORIZONTALE NETWERKEN 

Als gedelegeerd bestuurder van AZ Nikolaas en AZ Lokeren probeert Koen Michiels voortdurend synergieën te creëren tussen het ziekenhuisnetwerk van AZ Nikolaas en het autonome Lokerse ziekenhuis. Daar stopt het niet langer, want even terug sloten de beide ziekenhuizen een netwerkovereenkomst met UZ Gent. “Minister De Block wil tot zo’n 25 netwerken komen in België met zorggebieden van 400.000 tot 500.000 inwoners. Tussen AZ Lokeren, AZ Nikolaas en UZ Gent is er inderdaad al een en ander op touw gezet. Het is de bedoeling om dit netwerk nog uit te breiden met enkele extra ziekenhuizen.”
 
Netwerking tot op de werkvloer
De werking tussen AZ Nikolaas, AZ Lokeren en UZ Gent verloopt alvast goed. “Elk ziekenhuis behoudt zijn eigen karakter en heeft zijn eigen focus. We mikken vooral op een kruisbestuiving tussen de instellingen met ruimte voor mobiliteit en flexibiliteit. Zo hebben we sinds enkele maanden een nieuwe uroloog, Dr. Pieter Logghe, die actief is in de drie ziekenhuizen tegelijk. In UZ Gent zitten ze op dit moment met een personeelstekort in het domein kinderdiabetes. AZ Nikolaas stuurt daarom tijdelijk twee mensen met kennis van zaken naar UZ Gent. Op die manier is het probleem opgelost en leren de medewerkers van beide ziekenhuizen elkaar kennen. Dat is het pas het echte netwerken, tot op de werkvloer. Die wisselwerking, kennisdeling en interactie vind ik fantastisch”, verheugt Koen Michiels zich.
 
Oost-Vlaamse kaart?
Sint-Niklaas is genesteld tussen Gent en Antwerpen. AZ Nikolaas kan dus zowel naar links als naar rechts kijken bij het opzetten van netwerken. Toch lijkt het dat ze vooral de Oost-Vlaamse kaart trekken. “We hebben langs beide kanten al samengewerkt, zowel met de Gentse ziekenhuizen als de Antwerpse. Toch zal AZ Nikolaas meer de Oost-Vlaamse kaart trekken, zonder hierbij bruggen op te blazen met Antwerpen. Integendeel. Bovendien, ook tussen de (toekomstige) ziekenhuisnetwerken onderling gaan de deuren niet toe. Waar zou dat goed voor zijn?”, vraagt Michiels zich af.
 
 
 

VERTICALE NETWERKEN  

Steeds meer ziekenhuizen hebben ondertussen al een netwerkovereenkomst ondertekend. In de maand mei kondigden Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven nog aan dat ze zullen samenwerken. In het Waasland is er sinds twee jaar ook verticaal een beweging in gang gezet. De vzw ABRAM is een netwerk van zorgvoorzieningen waarin AZ Nikolaas, de vzw Bijs (ondersteuning van personen met een beperking), de vzw’s LIA en Spoor 56 (jeugdzorg) en de vzw Samen Ouder (een groep waar vier wzc’s onder vallen) samenkomen. “De verschillende actoren in de zorg hebben nood aan een medium waarbij ze op structurele wijze met elkaar kunnen praten. Dit gebeurt nog veel te weinig”, verklaart Koen Michiels meteen het nut van de vzw ABRAM.
 
 
Organisch gegroeid, verankerd met één specifieke regio
De vzw ABRAM is organisch gegroeid de voorbije 2-3 jaar. Het is een kennisnetwerk waarvan het directiecomité maandelijks de koppen bij elkaar steekt. “We bespreken alle aspecten die komen kijken bij het runnen van een zorginstelling: HR, juridisch, financieel, facilitair… Wat kunnen we van elkaar leren? We delen kennis, we leren van elkaars ervaringen, bespreken welke leveranciers interessant kunnen zijn…”, schetst Koen Michiels de bijeenkomsten. Maar dat zijn uiteraard allemaal ondersteunende aspecten. De kern blijft natuurlijk de zorg.
 
 

“Netwerken zijn de toekomst. De tijden waarin een stand alone directeur alles zelf kon managen, die liggen achter ons. De uitdagingen zijn zo groot en divers. Contacten en netwerken zijn van primordiaal belang. Horizontaal, waar al veel in beweging is, maar ook verticaal, waar de trein stilaan op gang komt.”
Koen Michiels 

 
 
“Dat blijft inderdaad de focus. En daar is het doel om de tussenschotten weg te werken. Een vlotte wisselwerking tussen ziekenhuizen en woon- en zorgcentra bijvoorbeeld, maar ook tussen ziekenhuizen en een dienst voor kinderpsychiatrie of een jeugdzorginstelling. Sommige patiënten komen met verschillende instellingen tegelijk in contact en daarom moeten de drempels tussen die verschillende actoren zo laag mogelijk zijn. Om dit mogelijk te maken, om de verschillende instellingen optimaal op elkaar af te stemmen, beperken we dit netwerk dan ook uitsluitend tot één specifieke regio. Het ruime Waasland in ons geval.”
 
 
Vertrouwde omgeving
Tussen ziekenhuizen en WZC’s is er op zich wel al veel interactie. Wanneer een rusthuisbewoner zich niet goed voelt, kan hij snel en gemakkelijk even naar het ziekenhuis. Niets nieuws, maar dankzij de vzw ABRAM wordt er ook meer mogelijk in de omgekeerde richting. “In ons ziekenhuis hebben wij een heel goed diabetesteam”, legt Koen Michiels uit, “Die deskundigheid in ons ziekenhuis kunnen we overdragen naar de rusthuizen hier in de streek. Voor bepaalde zaken zou de rusthuisbewoner op die manier dan niet meer naar het ziekenhuis moeten komen, waardoor hij in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.”
 
 
Integratie van OCMW-rusthuis
De vzw Samen Ouder, met 4 woonzorgcentra goed voor zo’n 650 bejaarden, hoopt binnenkort trouwens een OCMW-rusthuis uit Waasmunster toe te voegen aan hun groep. Dit OCMW-rusthuis, dat zal geëxploiteerd worden via een PPS-constructie, zal geïntegreerd worden in de bestaande werking, maar met behoud van hun autonomie. “Ook dit wordt een boeiend experiment. Zij behouden hun politieke link, maar worden geruggensteund met de knowhow en competentie van Samen Ouder. Hierbij wordt wel een grendel in de besluitvorming ingebouwd om de verschillende instellingen op elkaar af te stemmen.”
 
 
 

DE TOEKOMSTPLANNEN VAN AZ NIKOLAAS 

We polsen ook nog even naar wat er allemaal op til staat bij het AZ Nikolaas zelf. “Nieuwbouwplannen, een accreditering en een EPD”, klinkt het in een notendop. Lees er hier alles over.
 
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.