Kom op tegen Kanker stelt doelstellingen en randvoorwaarden voor thuishospitalisatie scherp

Definitieve resultaten haalbaarheidsstudie vanaf eind mei beschikbaar

Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat kwaliteitsvolle thuishospitalisatie onderdeel wordt van de reguliere zorg op maat voor mensen met kanker of een andere ziekte. Daarom debatteerden vandaag bijna 200 zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers op uitnodiging van Kom op tegen Kanker over thuishospitalisatie. De voorwaarden en aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen, worden verwerkt in een haalbaarheidsstudie rond thuishospitalisatie. De definitieve resultaten worden eind mei bekendgemaakt.
Samen met diverse zorgpartners bracht Kom op tegen Kanker de voorbije maanden in kaart wat er nodig is om thuishospitalisatie structureel mogelijk te maken voor bepaalde behandelingen. Vandaag presenteerde Kom op tegen Kanker de voorlopige resultaten van deze oefening. Hierop volgde een online debat met belangrijke beslissingsnemers over wat – op vlak van wetgeving, financiering, logistiek, training en expertise zorgverleners … – nodig is om van thuishospitalisatie een succes te maken. Ook de valkuilen en aandachtspunten kwamen in die debatten uitgebreid aan bod. Vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke waren ook aanwezig.
Onder thuishospitalisatie verstaat Kom op tegen Kanker de toediening thuis en door personeel met de juiste expertise van specialistische zorg die normaal gezien in een ziekenhuis plaatsvindt. Het gaat om zorg die vanuit het ziekenhuis door een specialist-arts ingesteld en opgevolgd wordt, maar die wel – op zijn minst gedeeltelijk – in de thuisomgeving van de patiënt uitgevoerd wordt. Diverse ziekenhuizen in Vlaanderen hebben daar al ervaring mee en sloten daarvoor samenwerkingsverbanden af met erkende diensten voor thuisverpleging.
Thuishospitalisatie stemt zorg meer af op leven van patiënt
De belangrijkste doelstelling van thuishospitalisatie is om de kwaliteit van zorg te vergroten door deze meer af te stemmen op het leven van de patiënt.

Isabel Weemaes, valorisatie-adviseur psychosociale projectfinanciering bij Kom op tegen Kanker: ‘Thuishospitalisatie blijkt minder belastend voor de patiënten en hun netwerk en zorgt ervoor dat ze hun behandeling beter kunnen combineren met hun privéleven, gezin, werk, hobby’s enzovoort. Afhankelijk van het specifieke zorgpad verkort de wachttijd in het ziekenhuis en moeten de betrokken patiënten zich minder vaak naar het ziekenhuis verplaatsen.’

Een patiënt die getuigde op het event: ‘Ik voel mij in dit systeem, met een verpleegkundige die bij mij thuis komt en die ik goed ken, veel minder patiënt, minder iemand die ziek is. De tijd in het ziekenhuis is korter, dus ik moet andere mensen niet vragen om een hele dag vrij te houden om mij te brengen en daar bij mij te wachten. Dat voelt heel anders.’

Debat bracht cruciale randvoorwaarden voor thuishospitalisatie in kaart
Om thuishospitalisatie structureel te kunnen uitrollen, moeten enkele cruciale randvoorwaarden vervuld zijn. De deelnemers aan het debat benadrukten dat er dringend een wettelijke definitie en juridisch kader nodig is. Een aangepast financieringsmodel is een andere basisvereiste: alle zorgactoren moeten correct vergoed worden en patiënten mogen geen financiële drempels ervaren.
Andere aandachtspunten zijn onder meer:

  • overal in België gelijke toegang voor alle patiënten die in aanmerking komen voor deze zorgvorm
  • keuzevrijheid patiënt
  • goede transmurale samenwerking tussen ziekenhuizen en eerste lijn
  • kwalitatieve opleiding en begeleiding gespecialiseerde thuisverpleegkundigen
  • uniforme kwaliteitsvereisten, met gebruik van dezelfde protocollen en hetzelfde materiaal als in het ziekenhuis
  • overal in België uniforme zorgmodellen, behandelingen en processen
  • goede rolverdeling en communicatie tussen alle betrokkenen (ziekenhuis, eerste lijn, patiënten, mantelzorgers)
  • vlotte technologisch ondersteunde gegevensdeling tussen alle zorgverleners

Conclusies uit debat worden verwerkt in haalbaarheidsstudie
Kom op tegen Kanker verwerkt de randvoorwaarden en aandachtspunten die de zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers op 21 april naar voren schoven, in een haalbaarheidsstudie. Eind mei worden de definitieve resultaten bekendgemaakt. De organisatie wil zo bereiken dat kwaliteitsvolle thuishospitalisatie onderdeel wordt van de reguliere zorg op maat voor mensen met kanker of een andere ziekte.

Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker: ‘We willen ervoor zorgen dat thuishospitalisatie beschikbaar wordt voor elke patiënt. Die kan dan zelf kiezen of hij dat wil of niet. Tot nu toe zijn de reacties heel positief, dat is fijn. We zijn blij dat minister Vandenbroucke en minister Beke interesse tonen in thuishospitalisatie, maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat dit overal op punt staat.’

Proefproject in Zuid-West-Vlaanderen leverde al waardevolle inzichten op
Kom op tegen kanker financiert in de regio Zuid-West-Vlaanderen een thuishospitalisatieproject met als partners az groeninge Kortrijk, Sint-Jozefskliniek Izegem, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, i-mens en ZorgConnect. Dat project leidde al tot tal van waardevolle inzichten en liet Möbius toe om zich over de mogelijke financiële implicaties van thuishospitalisatie te buigen. Het adviesbureau bestudeerde ook hoe een toekomstig en duurzaam financieringsmodel er zou kunnen uitzien.
De informatie die op het online evenement werd gedeeld, was verder gebaseerd op een twintigtal gesprekken die Kom op tegen Kanker voerde met belanghebbenden die breed gerekruteerd werden: zorgverleners, beleidsmakers, stafmedewerkers, directieleden… van o.a. thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen. Tot slot verdiepten de projectmedewerkers van Kom op tegen Kanker zich aan de hand van gesprekken en documenten ook in andere afgelopen of lopende thuishospitalisatieprojecten.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.