zorgsaam_zorganderstv2LR.jpg

Krachtenbundeling zorg in Zeeuws-Vlaanderen: ziekenhuis én thuiszorg in één organisatie

ZorgSaam en Curamus willen de ‘Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen’ oprichten. Deze staat geheel ten dienste van de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en biedt de garantie dat goede zorg dichtbij huis mogelijk blijft.

De krachtenbundeling is ook noodzakelijk om de zorg in Zeeuws-Vlaanderen op een hoog kwaliteitsniveau te houden. De oprichting van de Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen past bovendien in de ontwikkeling van toekomstige zorg in Zeeland waarbij goed op elkaar afgestemde ketenzorg dichtbij de mensen voorop staat.

Er waren al langer verkennende gesprekken tussen ZorgSaam en Curamus. Deze hebben nu geleid tot een voorgenomen fusiebesluit. Die fusie luidt het begin in van een sterke ketenorganisatie die heel Zeeuws-Vlaanderen bedient. Andere zorgorganisaties zijn uitgenodigd om de samenwerking in welke vorm dan ook te intensiveren en zo een stevige ruggengraat van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen te vormen. Met bijvoorbeeld Nucleus (huisartsen), Warmande en Revant wordt al langer gesproken over afstemming en samenwerking in de keten.

Het fusievoornemen is voorgelegd aan OR, Cliëntenraad, Medische staf en andere betrokkenen. Daarna zal het definitieve besluit worden voorgelegd aan onder andere de NZA en financiers. Naar verwachting kan de nieuwe organisatie per 1 januari 2017 van start gaan.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.