Kunt u extra kosten aanrekenen bij wanbetaling?

Het belang van een aangetekende “ingebrekestelling”

Van zodra een dienst werd aangeboden, volgt een factuur. Op deze factuur staat meestal ook de betalingstermijn vermeld. Vanaf het ogenblik dat u opmerkt dat uw factuur niet wordt betaald en een aantal dagen verstreken zijn sinds de vervaldag, doet u er goed aan om een “aangetekende ingebrekestelling” te versturen.
 

Mag u extra kosten aanrekenen?

Deze mogelijkheid bestaat. Hiertoe moet u echter wel rekening houden met wat opgenomen is in uw algemene voorwaarden. Indien deze voorwaarden vermelden dat de kosten, herinneringskosten en dergelijke al zullen aangerekend worden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn en dit van rechtswege zonder enige ingebrekestelling, dan is het mogelijk dit effectief te doen. Het staat u dan vrij om bij de ingebrekestelling van uw wanbetaler deze clausule al dan niet toe te passen.
Werd er hieromtrent echter niets opgenomen in uw algemene voorwaarden, dan liggen de zaken anders. Op dat ogenblik kan u alleen de kosten van de ingebrekestelling aanrekenen aan uw wanbetaler. In dit geval kan u bovendien ook de intresten slechts aanrekenen vanaf de datum van de ingebrekestelling. Best is dus dat u bovenstaande clausule opneemt in uw algemene voorwaarden. Verder is het ook mogelijk om intresten aan te rekenen bij wanbetaling.
Bovendien is het ook nog mogelijk om een schadevergoeding aan te rekenen indien uw wanbetaler niet tijdig betaalt. Dit kan u eveneens opnemen in uw algemene voorwaarden.
Hebt u hierover geen voorwaarden opgenomen, dan heeft u toch nog recht op een schadevergoeding voor alle kosten die u geleden hebt door deze wanbetaling. Deze schadevergoeding moet echter wel “redelijk” zijn en bovendien zal u uw kosten ook moeten kunnen bewijzen.

Ons advies

Dek u vooraf zo goed mogelijk in tegen eventuele wanbetalers. Neem in uw algemene voorwaarden op hoe u tewerk zal gaan bij wanbetaling en welke kosten en vergoedingen u in dat geval zal aanrekenen. Krijgt u te maken met een wanbetaler, probeer dan eerst en vooral onderling tot een akkoord te komen. Misschien is het opmaken van een afbetalingsplan een oplossing. Zet uw akkoord wel op papier! Onthoud dat mondelinge afspraken moeilijk te bewijzen zijn!

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.