ganspoel

Kwaliteit voor mensen met een visuele of meervoudige beperking 

Centrum Ganspoel vzw is al jaren een gevestigde waarde voor mensen met een visuele en/of meervoudige beperking en bestaat uit twee grote pijlers: zorg en onderwijs.  

Zorg 

Kwaliteit is een van onze kernwaarden: samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het welbevinden en de kwaliteit van leven van elk kind, elke jongere en volwassene binnen het centrum.  

We werken daarbij interdisciplinair: mensen uit verschillende disciplines werken, onder begeleiding van de orthopedagoog en in overleg en samenwerking met het netwerk, samen aan dezelfde doelstellingen voor een cliënt. De specificiteit van ieders expertise is kenmerkend en staat in functie van een kwaliteitsvol en gepast aanbod op maat voor deze specifieke doelgroep. Een team kan bestaan uit leefgroepbegeleiders, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, leerkrachten, verpleegkundigen, artsen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Flankerend zorgen de ondersteunende diensten voor versterking.  

We bieden zorg aan op de meest aangewezen plek, binnen de (thuis)context, op de centrale campus of de decentrale sites. Onze mobiele en ambulante begeleidingsdienst biedt zorg op maat in de thuissituatie en het netwerk van baby’s, kinderen en jongeren. Voor de jongsten zetten we in op inclusieve kinderopvang. Onthaalouders van Ferm en begeleiders van Centrum Ganspoel werken samen in ‘De Koesterburcht’. Dagelijks bieden we opvang aan 18 kinderen, 6 plaatsen zijn voorbehouden aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte.  

Onderwijs 

BuBaO Centrum Ganspoel is de enige school in Vlaanderen die alleen in type 6 onderwijs voorziet. Onze focus ligt op een kwalitatief onderwijsaanbod waarbij we bijzondere aandacht hebben voor de visuele waarneming en prikkelverwerking en het effect hiervan op de andere zintuigen. De schoolomgeving en het didactisch materiaal zorgen dan ook voor een optimaal visueel comfort en een prikkelaanbod op maat, met een sterke nadruk op ervaringsgericht en handelend leren. 

Een visuele beperking of blindheid heeft een grote invloed op het dagelijks leven. Wij doen er daarom alles aan opdat de kinderen zich goed in hun vel voelen. Het trainen van sociale vaardigheden krijgt dan ook extra aandacht. Het is belangrijk dat blinde en slechtziende kinderen hun eigen lichaam en de grenzen ervan goed leren kennen. Vaak gaat een visuele beperking gepaard met andere beperkingen, stoornissen of syndromen. We zijn ook gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een visuele beperking in combinatie met autisme of een ernstige meervoudige beperking.   

BuBaO Centrum Ganspoel heeft ook een ondersteuningsteam voor kinderen met een visuele of visueel meervoudige beperking die naar school gaan in het gewoon onderwijs. Wij bieden onze expertise aan om ook hen vertrouwd te maken met de specifieke noden van deze leerlingen.  

Specifieke expertise 

Als pioniers op vlak van visuele beperkingen vinden we het belangrijk om onze kern-expertise continu verder uit te bouwen met voldoende ruimte voor nieuwe ideeën, modernisering en digitalisering. We geloven in de opbouw van expertise vanuit een interdisciplinaire aanpak. Disciplines uit de rechtstreekse zorg en ondersteunende diensten werken samen en bouwen hun kennis en expertise verder uit. 
Bij Centrum Ganspoel delen we op verschillende manieren onze kennis en ervaring over zorg en onderwijs voor mensen met een visuele en/of meervoudige beperking. We organiseren ook cursussen waar we onze kennis en expertise over ondersteuning, onderwijs en zorg delen voor een professioneel publiek of de familie van mensen met een visuele en/of meervoudige beperking.  

Ganspoel
Centrum Ganspoel © WIT fotografie & videografie – www.wit.be

LEES OOK OP ZORG Magazine:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.