Laattijdige levering: wat nu?

Wanneer is er sprake van een ‘te late’ levering?

In de eerste plaats moet er nagegaan worden of u met de verkoper een bestelbon hebt ondertekend. Indien dit zo is dan zal er wel vermeld zijn welke de levertermijn was die jullie hebben afgesproken. Anderzijds is het ook mogelijk dat er in de algemene verkoopsvoorwaarden (meestal achteraan de bestelbon) vaak vermeld wordt dat de leveringsdatum slechts een benadering is. Indien er op de bestelbon niet echt een juiste datum voor de levering bedongen werd, dan spreekt men in principe van een laattijdige levering indien het dubbele van de overeengekomen leveringstermijn verstreken is.

Mag de klant zijn goederen elders gaan kopen indien de levertijd wordt overschreden?

Het spreekt voor zich dat wanneer de levertijd ruimschoots overschreden werd, de klant zich gaat afvragen of hij het goed bij iemand anders mag gaan aankopen en de eerste geplaatste bestelling mag negeren. In bepaalde gevallen is dit mogelijk, in andere niet.
In volgende gevallen is het mogelijk:
– indien er op de bestelbon overeengekomen werd dat de verkoop automatisch een einde neemt bij de niet-nakoming van de leveringstermijn;
– indien de verkoper schriftelijk afziet van de levering wegens bepaalde omstandigheden;
– indien het ogenblik van de levering zo belangrijk is zodat een laattijdige levering de koop zinloos maakt.
Het gaat hier echter om een feitenkwestie en bij betwisting is het de rechter welke zich zal moeten uitspreken over een dergelijke situatie.
Zo kan de rechter bijvoorbeeld ook uitstel van levering geven zodat de koper toch nog verplicht is de koopwaar in ontvangst te nemen.
In alle andere gevallen kan men niet zomaar een verkoop als onbestaande beschouwen. Dit is trouwens normaal daar u als klant in principe wel gebonden bent door de bestelbon die u ondertekende. Ook hier heeft de rechter de mogelijkheid om een uitstel van levering toe te kennen aan de verkoper.
Wij raden u aan om de verkoper hierover nog eens aan te spreken en te proberen tot een akkoord te komen.
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.