Typ om te zoeken

In the spotlight Overige

Lancering All.Can België: Efficiëntie en duurzaamheid in innovatieve patiëntgerichte kankerzorg

Delen

Het aantal kankerpatiënten stijgt en hetzelfde geldt voor de financiële druk op onze gezondheidszorg. Meer dan ooit hebben we nood aan een duurzame, innovatieve kankerzorg, op maat van de patiënt. Dat is dé ambitie van All.Can België, een nieuw platform met stakeholders uit diverse sectoren. 

Patiënten- en zorgvertegenwoordigers, zorgprofessionals, gezondheidsexperts, gezondheidseconomen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de industrie: allemaal bundelen ze de krachten binnen All.Can België. Hun doel? De Belgische kankerzorg mobiliseren en ambitieuze projecten verwezenlijken, met het oog op een duurzame, efficiënte en innovatieve kankerzorg, op maat van de patiënt

Als de dingen nu niet worden herdacht, lopen we het risico toekomstige generaties niet  langer de voordelen te kunnen bieden van de vooruitgang in kankeronderzoek, omdat overheden niet in staat of bereid zullen zijn om voor hen te betalen.

Uniek Belgisch platform met wereldwijd draagvlak

All.Can is een internationaal platform dat zich inzet voor een efficiëntere kankerzorg met betere resultaten voor de patiënten.

Het nieuwe All.Can België richt z’n pijlen op de volledige Belgische kankergemeenschap.

Naast België zijn er andere nationale All.Can initiatieven actief in Canada, Australië, Duitsland, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit internationale aspect verlegt de grenzen om op een toegankelijke en eenvoudige manier te leren van onze buurlanden.

Betere behandelingen, hogere overlevingspercentages, …: er is al veel vooruitgang geboekt binnen de kankerzorg. Niettemin neemt het aantal kankerpatiënten nog altijd toe. Daarom wil All.Can België werk maken van een nog betere, duurzamere en meer patiëntgerichte kankerzorg. Hoe?

Door verspilling tegen te gaan en meer te doen met de beschikbare middelen (budgetten, tijd en expertise). Innovatie moet daarom het leidmotief worden in onze kankerzorg. Die reflectie vraagt om een heldere visie op onze huidige en toekomstige kankerzorg, gekoppeld aan concrete doelstellingen.

Combinatie van duurzaamheid, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid

Aan innovatie in de kankerzorg is er alvast geen gebrek: voorspellende diagnostiek, biomarkers, precisie- en gepersonaliseerde geneeskunde, gen- en celtherapie, gebruik van big data en real world data, … Ook de rol van de patiënt binnen zijn kankerbehandeling zal enkel groter worden. Dé uitdaging voor onze gezondheidszorg is een combinatie van duurzaamheid, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid. All.Can België wil dit thema hoog op de politieke agenda krijgen, met betere resultaten voor de patiënten als ultiem doel

Rol van bruggenbouwer

All.Can België verenigt alle actoren binnen de kankerzorg in een uniek multistakeholder platform. Zo’n orgaan bestond nog niet in ons land. Alle partijen binnen All.Can België zullen nu nagaan hoe we verspilling kunnen tegengaan en meer kunnen bereiken met de beschikbare middelen. Zo vervult dit nieuwe platform de rol van bruggenbouwer. Door concrete voorstellen en duurzame oplossingen aan te reiken en verschillende projecten op touw te zetten: onderzoeken, publicaties, evenementen, enquêtes, pilootprojecten, …

Kankerzorg in België

De kwaliteit van de kankerzorg in België, gemeten aan de hand van vijfjaarsoverleving voor behandelbare kankers als borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker, is beter dan het EU-gemiddelde.

Toch blijft kanker een van de meest voorkomende doodsoorzaken. De meest voorkomende kankers voor mannen zijn respectievelijk prostaatkanker, longkanker en darmkanker. Voor vrouwen is de meest voorkomende kanker borstkanker, met meer dan een derde van de gemelde gevallen,  gevolgd door darmkanker en longkanker.

De uitdaging om de kankerzorg te verbeteren en duurzame kankerzorg te waarborgen moet hoog op de agenda blijven staan.

Meer informatie op www.all-can.org/belgium

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *