Les médicaments contrefaits inondent le marché africain

Les médicaments sont devenus des produits commerciaux pures. Dans la plupart des pays africains, les médicaments sont mis en vente sur les marchés ou le long des routes. A l’intérieur du pays, il n’y a presque pas de pharmacies. N’importe qui peut acheter et vendre des médicaments. Beaucoup de médicaments sont contrefaits. La substance active est alors insuffisante voire inexistante ce qui rend le médicament inefficace voire même néfaste pour la santé.
Des fabricants et des revendeurs malhonnêtes se font beaucoup d’argent grâce à ce commerce. La population n’est que peu consciente du danger et n’est pas en mesure de distinguer les vrais des faux médicaments. Et les bons médicaments sont souvent inaccessibles car ils coûtent trop chers.
En ce qui concerne l’état des médicaments, souvent ils ne sont pas conservés dans de bonnes conditions. Dans beaucoup de villages africains, les médicaments sont exposés à des températures et/ou à des taux d’humidité trop élevés. De plus, le matériel d’emballage manque la plupart du temps, ce qui rend impossible un conditionnement individuel.
Mais il y a de l’espoir !
En Afrique, les malades et leurs familles sont souvent réticents à l’idée d’aller chez le médecin ou à l’hôpital. Car ils ne savent pas combien cela leur coûtera. Ils reportent alors autant que possible leur visite à l’hôpital. Mais il arrive souvent qu’il soit trop tard. C’est pour cette raison que les ONG et les mutualités s’attaquent à ce problème. Dans certaines zones de santé, un système de paiement forfaitaire a été mis en place. Le patient paie un montant fixe dans lequel sont compris les consultations et les médicaments. De cette manière, les personnes savent d’avance combien leur coûtera la visite.
D’autre part, afin de garantir la qualité des médicaments, plusieurs ONG, dont MEMISA, se sont organisés pour contrôler régulièrement les sites où sont fabriqués les médicaments génériques. Des experts indépendants analysent plusieurs échantillons. Dans cette tâche, MEMISA travaille en collaboration avec d’autres organisations au sein de la plate-forme Be-causehealth (www.be-causehealth.be).
Des médicaments de bonne qualité et disponibles en suffisance constituent le minimum indispensable pour garantir à tous un accès aux soins, aussi dans les pays du Sud.

Namaakgeneesmiddelen overspoelen Afrikaanse markt
Medicamenten voor de Westerse markt worden al vanaf de productie aan strenge normen onderworpen. Die normen worden niet toegepast op medicamenten voor ontwikkelingslanden, die vaak niet kunnen betalen voor de kwaliteit. Bovendien ontbreken meestal de mogelijkheden voor een degelijke controle. In die landen heerst alleen concurrentie op basis van de prijs, kwaliteit en werkzaamheid worden ondergeschikt.
In de meeste Afrikaanse landen worden medicijnen aangeboden op de markt of langs de weg, zelfs in de kleinste en meest afgelegen dorpen. In het binnenland zijn er immers geen echte apotheken. Iedereen kan geneesmiddelen kopen en verkopen. Vaak zijn de goede geneesmiddelen zelfs niet te verkrijgen en bestaat het enige aanbod uit medicijnen van slechte kwaliteit die zelfs schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Malafide fabrikanten en handelaars verdienen er veel geld mee. De bevolking is zich niet bewust van het gevaar of is niet in staat om echte geneesmiddelen van nep te onderscheiden.
Naast het ontbreken van een sluitende kwaliteitscontrole, is het transport een ander probleem: niet alleen door de lange afstanden maar ook de slechte weginfrastructuur.  Ver afgelegen zones kampen met een dubbel probleem: de koopkracht van de mensen is er nog lager en de afstand om zich te bevoorraden groter. Bovendien worden geneesmiddelen er meestal niet op de juiste manier bewaard. In de dorpjes staan er vaak vervallen geneesmiddelen in volle zon of is de vochtigheidsgraad te hoog. Er is geen airco omdat er geen elektriciteit is. Of er is onvoldoende verpakkingsmateriaal waardoor verschillende medicijnen vaak in dezelfde doos bewaard worden.
Maar er is ook hoop !

Er wordt getracht om medicijnen betaalbaar te maken. Zieken en hun familieleden schrikken terug voor een onderzoek of een ziekenhuisopname, zelfs als ze zwaar ziek zijn. Waarom? Ze weten niet wat het hen allemaal zal kosten. Daarom wachten ze zo lang mogelijk om naar het ziekenhuis te gaan. Vaak zijn ze ook te laat. Hieraan trachten ngo’s en mutualiteiten te verhelpen. Zo wordt bijvoorbeeld in sommige gezondheidszones het forfaitair betalingssysteem toegepast. De patiënt betaalt een vast bedrag waarin alle onderzoeken en geneesmiddelen begrepen zijn. Mensen weten vooraf wat een onderzoek zal kosten. Ook worden bij humanitaire hulp de bestellingen en verzendingen gegroepeerd om de prijs te drukken
Bovendien proberen verschillende  ngo’s,  zoals Memisa, de strijd tegen malafide praktijken aan te gaan. Om de kwaliteit te garanderen willen zij regelmatig de sites controleren waar generische geneesmiddelen gemaakt worden. Onafhankelijke experts moeten de stalen analyseren. Om de kosten te drukken werkt Memisa hiervoor samen met andere organisaties waaronder Be-causehealth (www. http://www.be-causehealth.be).

Om goede gezondheidszorg te kunnen bieden aan de meest kwetsbare mensen in het Zuiden moeten we de nodige geneesmiddelen ter beschikking hebben. Ze moeten bovendien van goede kwaliteit zijn en goed beheerd worden.

ourra commencer. Les travaux devraient être totalement terminés à l’été 2013.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.