Liet je al een gratis energiescan uitvoeren voor je gebouwen?

Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het klimaat. In 2017 ondertekenden het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de koepelorganisaties 13 klimaatengagementen. De Vlaamse overheid voorziet middelen om gratis energiescans uit te voeren in zorg- en welzijnsgebouwen. Intussen zijn al 1625 scans uitgevoerd, en werd voor meer dan 22 miljoen aan klimaatsubsidies verdeeld om energiebesparende investeringen mogelijk te maken. Doet jouw voorziening al mee? 

GRATIS ENERGIESCAN – METEN IS WETEN 

Bij de gratis energiescan krijgen de voorzieningen een gedetailleerd zicht op hun energieverbruik, aangevuld met een overzicht van alle relevante energiebesparende maatregelen die ervoor zorgen dat hun energiefactuur daalt en hun CO2-uitstoot vermindert. Op basis daarvan kan een voorziening bekijken op welke energiebesparende maatregelen ze de komende jaren zal inzetten en binnen welke termijn. 

KLIMAATSUBSIDIES VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 

Uiteraard is het niet de bedoeling dat het traject stopt na de energiescan. Voor maatregelen die uit de scan volgen kan een voorziening klimaatsubsidies aanvragen bij VIPAVoorbeelden van maatregelen die uit een energiescan kunnen komen zijn stookplaatsrenovatie, relighting/verledding, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, dak- en muurisolatie en regeltechnische optimalisatie. Je hoeft hiervoor zelf geen aanbesteding te doen: het VEB heeft de nodige raamcontracten beschikbaar. 

MASTERPLAN ENERGIE 

Heb je als voorziening heel wat gebouwen? Een puzzel maken van al die verschillende energiescans is niet eenvoudig. Daarom kan het VEB je helpen om je volledige patrimonium in zijn geheel te bekijken en een plan van aanpak op te maken. Zo verkrijg je jouw Masterplan Energie. Dit sluit mooi aan bij het Klimaatvisieplan van VIPA. De evolutie van je klimaatinspanningen kan je mooi zien in de energiedatabank Terra. 

ENERGIEPRESTATIECONTRACT 

Marc Jackmaert (Facilitair Directeur, AZ Vesalius)

Het algemeen ziekenhuis Vesalius in Tongeren liet ook een energiescan uitvoeren via het VEB. In plaats van alle maatregelen apart aan te pakken en te moeten aanbesteden, koos het AZ ervoor om ze te bundelen in een energieprestatiecontract (EPC). 
Marc Jackmaert, Facilitair Directeur AZ Vesalius: “Door alles over te laten aan een Energy Services Company (ESCO), kunnen wij ons concentreren op onze kerntaak. Bovendien krijgen we een garantie op de energiebesparing.” 
Zo vermijdt het ziekenhuis een lock-insituatieDat wil zeggen dat je de eenvoudige goedkopere maatregelen eerst uitvoert, de duurdere blijven liggen. 
Bij een EPC investeert een derde partij (een Energy Services Company of ESCO) in jouw energiebesparing en energieopwekking. Je betaalt (een deel) van de investeringen af door de energiewinsten die je boekt. Bovendien is de energiebesparing contractueel gegarandeerd. Bespaar je minder dan beloofd, dan betaalt de ESCO een malus, bij een bonus worden de baten verdeeld.  

AAN DE SLAG! 

U ziet het, de middelen en diensten liggen gereed. Ga er nu mee aan de slag, en begin energie te besparen. Elke cent uitgespaard aan energie kan terugvloeien naar de zorg zelf! 


Vraag nu je gratis scan aan! 
www.veb.be/klimaatwvg 
Meer over het VEB: 
www.veb.be 
02 421 32 00 
[email protected] 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.