sterkedrank_zorganderstvLR.jpg

Maggie De Block pakt problematisch alcoholgebruik aan

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, start met een aantal maatregelen om problematisch alcoholgebruik gericht aan te pakken.

Minister De Block verduidelijkt onder andere de regels voor jongeren tussen 16 en 18 jaar oud: zij mogen enkel nog bier of wijn drinken, en bijvoorbeeld geen alcoholische aperitieven meer. Het aantal controles op automaten met alcoholische dranken stijgt en de reclame voor alcoholproducten gericht op minderjarigen wordt strenger aangepakt. Daarnaast voert minister De Block maatregelen uit voorzien voor een alcoholplan waarover na tien jaar onderhandelen tussen het federale niveau en de deelstaten nog steeds geen akkoord is bereikt.

Maggie De Block: “Ik wacht niet meer tot iedereen haar of zijn handtekening onder een eindtekst heeft gezet. Ik voer de maatregelen uit waarvoor ik bevoegd ben en ik voeg er nog een aantal nieuwe aan toe. Hopelijk nemen de overheden op de andere bestuursniveaus nu ook hun verantwoordelijkheid.”

Bier en wijn

De eerste nieuwe maatregel verduidelijkt de wetgeving over alcoholgebruik door jongeren tussen 16 en 18 jaar oud. Horecazaken of winkels zullen aan die jongeren enkel nog bier en wijn mogen verkopen en bijvoorbeeld geen alcoholische aperitieven meer.

Reclame

De overheid zal, ten tweede, ook strenger toezien op reclame voor alcoholhoudende producten, gericht op minderjarigen. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zal een zitje krijgen in de Jury voor Ethische Praktijken (JEP). Elke grote reclamecampagne over alcoholhoudende producten op tv of radio, die gericht is op minderjarigen zal op voorhand aan de JEP moeten worden voorgelegd. De boetes voor inbreuken op de reclameregels zullen stijgen.

Leeftijdsslot

Minister De Block drijft tot slot de controles op de automaten met alcoholische dranken op. Deze automaten moeten volgens de wet een leeftijdsslot hebben dat enkel met een identiteitskaart kan geopend worden. Door meer controles wil de minister ervoor zorgen dat alle automaten een geldig en werkend leeftijdsslot gebruiken.

Sensibilisering voor zwangere vrouwen en etiket met minimumleeftijd

De drie nieuwe maatregelen komen bovenop alle andere acties uit het alcoholplan waarover federale en gemeenschapsministers momenteel nog steeds overleg plegen.  Minister De Block voert de federale acties uit die onder haar bevoegdheid vallen en investeert extra budget in een aantal maatregelen.

Het gaat om:

  • Versterkte controle. De aanwerving van twaalf extra controleurs die toezien op de naleving van de wetgeving inzake de verkoop van alcohol aan min-zestienjarigen en min-achttienjarigen. Eind 2016 zijn de twaalf nieuwe controleurs in dienst getreden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
  • Vrijwillig etiket. Overleg met de alcoholproducenten en -verdelers over het invoeren, op vrijwillige basis, van een etiket met de vermelding van de minimumleeftijd.
  • Alcohol-liaison op spoeddiensten. Het organiseren en evalueren van specialisten met een alcohol-liaisonfunctie op de spoeddiensten van acht ziekenhuizen. In 2009 is een pilootproject gestart in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel dat nu uitgebreid is naar de spoeddiensten van acht ziekenhuizen: het Sint-Pietersziekenhuis Brussel, het Citadelziekenhuis Luik, het hospitaal van Chimay, de Groep Jolimont (La Louvière-Lobbes-Tubeke-Nijvel), UZ Gent, AZ Groeninge, Ziekenhuis Oost-Limburg en het hospitaal van Marche-en-Famenne.

Een team van de personeelsleden op deze spoeddiensten zal opgeleid en gesensibiliseerd worden om snel problematisch alcoholgebruik op te sporen en te behandelen.

Uit cijfers van enkele van deze spoeddiensten blijkt dat twintig procent van de patiënten een verhoogd risico op alcoholmisbruik lopen. De alcohol-liaisonteams zullen deze patiënten ook in verbinding stellen met andere experten en diensten die hen kunnen helpen.

  • Sensibilisering en vorming zorgverstrekkers in verband met alcohol en zwangere vrouwen.  Er komen een sensibiliseringscampagne en extra vormingen voor zorgverleners zodat zij zwangere vrouwen of vrouwen die van plan zijn zwanger te worden nog beter kunnen wijzen op de gevaren van alcoholgebruik in de periode voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode.
  • Accijnsverhoging. De accijnzen op alcoholhoudende dranken zijn verhoogd. Dit actiepunt is reeds in 2016 uitgevoerd in samenwerking met de minister van Financiën Van Overtveldt.

Timing

Sommige maatregelen van het actieplan zijn al uitgevoerd of starten in de loop van 2017. Maatregelen waarvoor wetgevend werk nodig is zoals de bier- en wijnmaatregel, zullen tegen eind 2017 of in de loop van 2018 kunnen ingaan. 

Bron: FOD Volksgezondheid – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.