Marketing in de zorg: Marian Draaisma aan het woord

Marian Draaisma is Marketingdirecteur bij Pluryn, één van de grotere zorgorganisaties van Nederland. Pluryn is gespecialiseerd in de meest complexe zorgvragen: een beperking, psychiatrische problematiek, psychische verslaving, gedragsproblematiek of een combinatie daarvan. De organisatie behandelt en ondersteunt jongeren en volwassenen op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd en dat alles met maar één doel: het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving. Of anders gezegd: Pluryn gaat voor ‘Sterker in de samenleving’.
Naast marketingdirecteur is ze ook auteur van diverse publicaties, waaronder de boeken uit de serie Power to the People: Marketing in de zorg, Online Marketing in de zorg en Sterk merk in de zorg.  
Waarover gaan de boeken die u schreef? 
Het is een reeks van drie boeken geworden, waarin ik mijn ervaring als marketingdirecteur bij Pluryn vastleg. Eigenlijk had het ook één boek kunnen zijn, want elk boek in de reeks gaat over marketing, dat is een overkoepelend begrip. 
In het eerste boek marketing in de zorg tonen we hoe Pluryn als zorgorganisatie invulling heeft gegeven aan het marketingproces en de omslag heeft gemaakt naar meer marktgerichtheid, klantgerichtheid en ondernemerschap. 
Het tweede boek hebben we gewijd aan Online marketing in de zorgHet beschrijft de digitale zorgconsument en vertelt hoe het zorgveld en Pluryn daarop inspelen 
In het derde boek Sterk merk in de zorg willen we duidelijk maken dat alles en iedereen een merk isOok als zorgorganisatie roep je een bepaald beeld op dat positieve of negatieve associaties met zich meedraagt. We willen in dit boek kijken hoe je met je merk aan de slag kan gaan en hoe je zorgt voor een sterk merk waar mensen graag bij horen.” 
Waarom schreef u de boeken?
“Pluryn heeft een voortrekkersrol gespeeld wat betreft marketing in de zorg. Door middel van de boeken wilden we deze kennis delen. We schreven ze vanuit het perspectief van de zorgorganisatie zelf en wilden antwoorden formuleren op verschillende vragen die spelen in dat zorglandschapWat is marketing in de zorg? Hoe kan de klant centraal komen te staan? Wat doen we met de klantbeleving? We vinden het belangrijk om onszelf die vragen te stellen, want zo kunnen we beter begrijpen wat mensen willen, wat hen drijft. Wanneer we als organisatie onze klanten beter begrijpen, biedt dat kansen om de dienstverlening te verbeteren en ons te onderscheiden van anderen. 
Met de boeken maken we onze ervaring toegankelijk en beschikbaar voor andere zorgorganisaties zodat ook zij ermee aan de slag kunnenAchteraan vind je telkens werkschemas terugde boeken kunnen dus ook als werkboek gebruikt worden.” 
Waarom is marketing zo belangrijk in de zorgsector? 
“In mijn functie als marketingdirecteur moet ik mij de vraag stellen: Hoe positioneren wij ons in de markt? Wat beloven wij aan onze klanten? Onze merkbelofte bij Pluryn is ‘Sterker in de samenleving. Die belofte communiceert de essentie van wat ons merk aan de wereld wil geven en welke waarden we voorop willen stellen als organisatieMijn taak is om die waarden vanuit marketingperspectief waar te maken. We moeten ons afvragen wat er achter die ‘schijnbaar simpele’ belofte schuilgaat en hoe we onze visie concreet kunnen uitdragen. De klant moet daarbij centraal staan, niet alleen in de zorg, maar in alle klantprocessen. 
Heeft u marketingadvies voor zorgorganisaties?  
Een advies dat ik aan zorgorganisaties wil geven, is: begin altijd bij de observatie van je markt: In wat voor markt bevindt je organisatie zich? Wie is je klant? Wat speelt er zich af in de wereld om je heen? Het is ontzettend belangrijk om je als organisatie de juiste vragen te stellen en bij het formuleren van de antwoorden samen te werken met partners van je organisatie, maar ook met je klanten. 
Wanneer de antwoorden geformuleerd zijn, kan je beginnen met het uitrollen van een duidelijke visie. Daaruit vloeit automatisch de merkbelofte voort; dat wat de organisatie wil waarmaken voor de klant. Die visie en merkbelofte moeten dan vertaald worden in daadwerkelijke en concrete acties binnen de zorgorganisatie.” 
Wat kunnen we in België leren van Nederland? 
 
“In Nederland hebben we sinds 2006 marktwerking in de zorg. De klant kiest zelf en dus wordt strategisch marketingbeleid en positionering met klantgerichtheid als uitkomst, noodzakelijk. Marketing helpt om een organisatie marktgericht te maken. 
De marktwerking in België en Nederland is verschillend, maar ik denk dat het overal belangrijk is om marketing in de zorg een plaats te gevenMarketing is niet alleen goed voor de klant, maar kan ook heel wat betekenen voor zichtbaarheid van je organisatie en de sterkte van het merk dat de organisatie wil uitdragen.” 
Heeft u concrete tips voor zorgorganisaties?  
Als ik enkele concrete tips voor zorgorganisaties naar voren zou schuiven, dan zijn het de volgende:  

  1. Zorg dat je een marketingafdeling hebt, met sterke online marketing.
  2. Zorg dat die afdeling hoog in de hiërarchie staat van de organisatie zelf.
  3. Geef die afdeling mandaat en budget.

Met deze drie tips zorg je voor een geïntegreerde marketingafdeling binnen de organisatieZorgorganisaties moeten serieus met marketing aan de slag en de directie moet daartoe het initiatief nemen. De deskundigheid van een marketingafdeling moet je in huis halen, zodat die met budget en mandaat de visie van de zorgorganisatie verder kan versterken en vanuit marketingperspectief kan helpen bij het waarmaken van beloftes naar de klant en de organisatie toe. 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.