Medicijnenbedeling rusthuis gebaat bij actieve inbreng apotheker

“Tot voor een drietal jaar was het ronduit dramatisch gesteld met de medicijnenbedeling in rusthuizen,” opent Francis Nagels. “We spraken toen over een foutpercentage bij de verdeling tussen 12 en 14%. Dat betekent dat één op de zeven rusthuisbewoners een verkeerde medicatie kreeg toebedeeld. Dat was voor ons het moment om aan de bel te trekken.”
Volgens Francis Nagels is de cascade van bedeling veel te complex. “Vaak gaat het er nog zo aan toe: een apotheker levert de verpakking, de verpleegkundige zet de dosis per patiënt klaar. Vervolgens worden de medicijnen door een derde persoon verdeeld. Dit traject is te ingewikkeld en maakt dat er fouten gebeuren. Ons uitgangspunt is: hoe kunnen wij de kwaliteit van de medicijnenbedeling optimaliseren? De juiste medicatie op het juiste moment bij de juiste patiënt: dat moet de target zijn.
Optimalisatie van de verschillende stappen draagt bij tot een veilige en betrouwbare aflevering van de medicatie aan de patiënt.”

Voorverpakking

“We kwamen er al snel achter dat elders meer efficiënte systemen werden gebruikt. Dat is onder andere het geval in Canada waar al meer dan 30 jaar wordt gewerkt met het systeem van voorverpakking van medicijnen. Voorverpakking kan zowel manueel gebeuren via herverdeling in blisters of automatisch via het gebruik van een robotverdeelsysteem in zakjes. Beide systemen leveren het geneesmiddel geïndividualiseerd en per tijdstip verpakt af.  We spreken hierbij van een ‘securised monitoring drug deliverance: de geneesmiddelen, per patiënt en per innamemoment verpakt in individuele blisters. Deze aanpak voorkomt fouten en zorgt voor de traceerbaarheid van de medicijnen. Via zo’n systeem hoeft het rustoord geen personeel meer te voorzien om de medicatie klaar te zetten, verloopt de verdeling sneller en vermindert de foutratio met 80%.” Wordt hiermee de rol van het verplegend personeel niet uitgehold? “Absoluut niet. In eerste reactie zullen ze zich bedreigd voelen, maar per saldo zullen ze zich veel meer met hun kerntaken kunnen bezighouden.”

Apotheker in het ziekenhuis

Francis Nagels pleit er voor dat ieder rusthuis met een apotheker werkt. “Het liefst van al uiteraard met een apotheker uit de nabije omgeving. De rol van apotheker is tweeledig: in de eerste plaats kan hij toezien op een juiste bedeling van medicijnen. Het is de taak van de apotheker om een structuur te ontwikkelen in bedeling van medicijnen. Anderzijds kan een apotheker ook dringende vragen beantwoorden. Een apotheker hoeft uiteraard niet permanent in een rusthuis aanwezig te zijn, wekelijks langskomen kan al voldoende zijn. Op die manier levert hij al de broodnodige knowhow.”

Concurrentiestrijd neemt toe

De medicijnenmarkt voor bejaarden is big business. Een bejaarde in een rustoord neemt gemiddeld 6,2 geneesmiddelen per dag. België telt 129.000 rustoordbedden, wat overeenkomt met dagelijks een aantal van 800.000 geneesmiddelen. Aan een gemiddelde van circa 50 tabletten per doos, worden er dus ongeveer 16.000 verpakkingen afgeleverd per werkdag. “De bedeling van medicijnen aan rusthuizen is een vrije markt, behalve voor OCMW-rusthuizen die beleverd worden door apotheken uit OCMW-ziekenhuizen. De grote meerderheid van de rusthuizen koopt zijn geneesmiddelen nog steeds bij de lokale apotheker. Naast zelfstandige apothekers bieden echter ook ketens van apotheken hun diensten aan voor de bedeling van medicijnen in rusthuizen. Grote ketens hebben baat bij voldoende schaalgrootheid. Bij hen staat het economische gewin centraal en is er geen sprake meer van een persoonlijke begeleiding. Dat is op termijn een ongewenste evolutie. Lokale apothekers kunnen veel beter inspelen op de specifieke rustoordproblemen door samen te werken met lokale artsen en oplossingen te bieden.” Rusthuizen zullen steeds meer moeten kiezen tussen een optimale service of een maximale korting. “In mijn ogen moet het servicemodel overeind blijven waardoor ook de kwaliteit van de zorg gegarandeerd is,” besluit Francis Nagels.
Info: [email protected]
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.