Ziekenhuis.jpeg

Medische huizen: risico voor patiënten en huisartsen in opleiding

Patiënten die in medische huizen ingeschreven zijn, kunnen niet rekenen op de vereiste continuïteit van zorg, zo blijkt uit de audit die minister De Block bestelde bij KPMG. En de huisartsen in opleiding (HAIO ’s) die er werken, zien te weinig pathologie om  voldoende praktijkervaring op te doen.

De berichtgeving over de audit ‘medische huizen’ in enkele kranten is eenzijdig positief. De mistoestanden die KPMG blootlegt, worden onder de mat geveegd. De audit is immers allesbehalve gunstig voor de medische huizen. Zo hebben voltijdse huisartsen in medische huizen  gemiddeld slechts 673 patiënten: zo’n lage workload is gevaarlijk voor de patiënten. Deze huisartsen komen te weinig in aanraking met verschillende ziektebeelden om de praktijkervaring op te doen die nodig is om hun patiënten goed te verzorgen.

De te lage werkbelasting in wijkgezondheidscentra (WGC)  geeft ook te denken over de kwaliteit van de opleiding die HAIO ’s er kunnen genieten. De BVAS is zeer  bezorgd over de risico’s voor de patiënten die in een WGC ingeschreven zijn. Daar komt nog bij dat, gerekend aan zo’n lage werkbelasting, er in België 16.716 FTE-huisartsen nodig zouden zijn, of bijna twee keer meer dan vandaag. Zoveel huisartsen meer krijgen we in geen 20 jaar opgeleid! 

De BVAS stelt ook met grote bezorgdheid vast dat WGC-huisartsen doelbewust een loopje nemen met de deontologische verplichting om deel te nemen aan de wachtdiensten. Een op de drie (35%) huisartsen participeert er zelfs niet aan een wachtdienst. Conclusie: patiënten in een medisch huis hebben te weinig  continuïteit van zorg. Verder valt uit de audit af te leiden dat wijkgezondheidscentra overgefinancierd worden. Zo bedraagt de totale kostprijs in een WGC 396 euro per patiënt, terwijl ze in totaal 455 euro per patiënt ontvangen uit diverse financieringsbronnen. Ook minister De Block merkt op “dat dit kluwen aan financieringsbronnen de transparantie niet ten goede komt.” Het gratis ter beschikking stellen van lokalen werd niet vermeld door KPMG omdat dit niet in de boekhouding terug te vinden is. Jammer dat sommige media de zwakke punten van de medische huizen niet vermelden.

De BVAS spoort zijn vele jonge aangesloten huisartsen aan om samen te werken. Met collega’s en,  indien mogelijk ook met andere disciplines,  maar niet volgens het model van de medische huizen. De huidige manier van werken en de financiering van de medische huizen is oneerlijke concurrentie voor de huisartsen die de overige 97% van de Belgische bevolking verzorgen.

Bron: BVAS – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.