Meer infrastructuurmiddelen voor personen met een handicap

Onlangs heeft de Vlaamse Regering de infrastructuursubsidie voor de erkende voorzieningen voor personen met een handicap aanzienlijk verruimd.
Om gepaste infrastructuur te ontwikkelen, werd de intussen vijftien jaar oude VIPA-regelgeving aangepast. Dat was nodig omwille van de snel gestegen bouwkosten, de evolutie in de kwaliteitsnormen en de dringende noodzaak aan bijkomende infrastructuur voor zwaar zorgbehoevenden.
Het besluit voorziet niet alleen een verhoging van de subsidiabele m² tot 45m² voor ambulante en 65m² voor residentiële voorzieningen, maar ook een verhoging van het subsidiebedrag bij nieuwbouw tot 550 euro per m². Voor de nursingtehuizen, die opvang bieden aan de meest zorgbehoevenden, stijgt het bedrag tot 600 euro per m². De autonome semi-internaten en de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen krijgen ook de mogelijkheid om een beroep te doen op infrastructuursubsidies, wat voorheen niet het geval was.
(BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.