Frank Vandenbroucke (c) UZ Leuven

Meer ingrepen in dagziekenhuis

Sinds 1 januari is er voor de ziekenhuizen een nieuwe lijst met ingrepen die in het dagziekenhuis mogen worden uitgevoerd. Het aantal ingrepen dat mogelijk wordt in een dagziekenhuis stijgt van 246 naar 551. Dat maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bekend naar aanleiding van een werkbezoek aan UZ Leuven.

De communicatie van minister Frank Vandenbroucke komt er op het moment dat UZ Leuven aankondigde niet-dringende zorg uit te stellen omwille van het tekort aan medewerkers. De minister wil ingrepen in het dagziekenhuis stimuleren “in het voordeel van patiënt én ziekenhuis”, zo klinkt het. “Voor een toenemend aantal chirurgische en niet-chirurgische ingrepen is het vanuit medisch oogpunt immers niet altijd wenselijk om een patiënt meerdere dagen in het ziekenhuis te houden. De patiënt zal wel altijd het recht behouden om in samenspraak met de arts een nacht in het ziekenhuis te verblijven. Zeker voor kwetsbare, sociaal zwakkere en oudere patiënten moet klassieke hospitalisatie altijd mogelijk blijven.” Anderzijds is een ziekenhuisverblijf ook duur voor de samenleving.

A- en B-lijst

Concreet kunnen meer dan dubbel zoveel ingrepen vandaag in het chirurgisch dagziekenhuis gebeuren ten opzicht van vorig jaar: 551 in plaats van 246.

De lijst van de ingrepen die sinds 1 januari 2023 in het dagziekenhuis worden uitgevoerd, is tot stand gekomen op basis van de adviezen van experten, van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) en in samenwerking met een aantal wetenschappelijke verenigingen. Samen kwamen ze tot een uitbreiding van de zogenoemde A-lijst en waakten ze erover dat deze uitbreiding medisch verantwoord is en patiënten niet te vroeg naar huis stuurt. Het gaat hier om een overzicht van de ingrepen waarvoor het ziekenhuis gefinancierd wordt, ook als ze in het dagziekenhuis worden uitgevoerd. Ingrepen die voortaan ook in het dagziekenhuis mogen worden verricht zijn bijvoorbeeld een galblaasoperatie, het verwijderen van de appendix of een het zetten van een knieprothese. De beslissing om de patiënt in het dagziekenhuis versus klassieke hospitalisatie te behandelen, is uiteraard een individuele medische beslissing en blijft een belangrijke afweging die gebeurt in nauw overleg tussen arts en patiënt.

Aan deze A-lijst wordt ook een B-lijst gekoppeld. De B-lijst is een overzicht van oneigenlijke ziekenhuisverblijven, of anders gezegd: ingrepen die eigenlijk in het dagziekenhuis zouden moeten worden verricht zoals het verwijderen van spataders, een besnijdenis of het wegnemen van amandelen bij een kind. Het gaat hier enkel over patiënten die jonger zijn dan 75 en zonder één of meerdere andere chronische aandoeningen. Voor de ingrepen die op de B-lijst staan, ontvangt het ziekenhuis een vergoeding equivalent aan één dag in het dagziekenhuis, ook al wordt de patiënt in klassieke hospitalisatie opgenomen. Dit moet ervoor zorgen dat ziekenhuizen geen belang bij hebben om de patiënt langer dan nodig is op te nemen.

Innovatie stimuleren

“Ter illustratie van wat dit kan betekenen: een voorzichtige en zeer ruwe schatting toont dat het aantal ingrepen in het chirurgische dagziekenhuis zou kunnen stijgen van 644.000 naar circa 865.000, terwijl het aantal chirurgische ingrepen in klassieke hospitalisatie zou dalen van 700.000 vandaag naar circa 479.000”, rekent het kabinet voor. “Ook wordt ontmoedigd dat een ziekenhuis omwille van financiële redenen patiënten langer dan nodig opneemt. De middelen die we hiermee winnen, herinvesteren we integraal in de ziekenhuizen, onder meer via een betere financiering van het operatiekwartier.”

Minister Vandenbroucke wil met deze hervorming niet alleen onnodige overnachtingen terugdringen – en dus geld uitsparen en personeel ontlasten – maar ook het gebruik van innovatieve technieken aanmoedigen. Denk aan de manier waarop we vandaag een heupprothese plaatsen waardoor de patiënt veel sneller terug op de been is en sneller weer naar huis kan.

Lees hier de volledige mededeling van Frank Vandenbroucke. – Foto: UZ Leuven

LEES MEER OP ZORGMAGAZINE.BE


Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.