Meer middelen voor vroegere opsporing psychoses

Schizofrenie is een ernstige psychische stoornis die vrij regelmatig voorkomt en aanleiding geeft tot een gevoelig hoger risico op zelfmoord, vooral bij adolescenten. De eerste vaststellingen van psychose doen zich ook voor tijdens deze periode.
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus in Halle/Vilvoorde startte de afgelopen twee jaar in Vlaanderen een project op waarbij met een regioteam werd getracht bij jongvolwassenen psychoses op te sporen en te behandelen.  De aangemelde personen worden binnen hun natuurlijke omgeving geëvalueerd. Als een psychose wordt vastgesteld, kunnen deze mensen aangepast worden behandeld, al dan niet in die natuurlijke omgeving. De subsidie wordt gebruikt om het project te kunnen laten vervolgen tot eind 2010. Het huidige regioteam krijgt versterking, zodat het de hele zorgregio kan bereiken.
In april dit jaar starten twee nieuwe Vlaamse regioteams. Het is de bedoeling dat de drie teams samen tegen het eind van het project circa 250 tot 350 mensen zullen opvolgen.
(BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.