Memisa's doordachte aanpak voor duurzame medische ontwikkelingssamenwerking.

Memisa is hoofdzakelijk actief in de D.R. Congo waar ze structurele bijstand verleent aan 36 gezondheidszones voor meer dan 4 miljoen mensen. Dit programma wordt voor 80 % gesubsidieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De jaarlijkse steun per gezondheidszone van 100.000 tot 150.000 inwoners bedraagt ongeveer 75.000 euro. Hiervan is dus 60.000 euro gesubsidieerd, de overige 15.000 euro dient Memisa zelf bij te dragen. Voor 13 zones kan Memisa rekenen op de steun van evenveel Belgische ziekenhuizen. Deze partnerschappen zijn gebaseerd op een open dialoog, gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Het personeel van het Belgische ziekenhuis kan heel concreet kennismaken met de noden van een ziekenhuis in het Congolese binnenland, maar ook met de mensen achter die noden. Memisa organiseert regelmatig terreinbezoeken.

Iedere gezondheidszone telt één referentiehospitaal en een 15-tal gezondheidscentra. Memisa’s uitdaging bestaat erin de kwaliteit van de basisgezondheidszorg in het hospitaal en de gezondheidscentra te verbeteren. Omdat de problemen omvangrijk zijn, strijdt Memisa samen met de lokale verantwoordelijken op verschillende fronten tegelijkertijd: het leveren van aangepast (medisch) materiaal en geneesmiddelen, herstellingswerken aan de verouderde infrastructuur, regelmatige bijscholingen organiseren en systemen opzetten om medische zorgen betaalbaar te maken. Aan de hand van meetbare indicatoren kunnen de resultaten nauw opgevolgd worden zodat er tijdig kan ingegrepen worden.
Alle acties die Memisa onderneemt zijn volledig ingebed in de nationale gezondheidspolitiek en gebeuren steeds in overleg met de verantwoordelijken op de verschillende niveaus.

Memisa heeft ook een structureel programma lopen in India en in Mauritanië.

Memisa’s programma’s worden geëvalueerd door onafhankelijke deskundigen van bijvoorbeeld het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen en werden op vraag van de Belgische Overheid geauditeerd door PriceWaterhouseCoopers (PWC).

U vindt meer informatie over Memisa op www.memisa.be

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.