Meningen rond medisch dossier blijven verdeeld

Het medisch dossier is eigendom van de patiënt. Dat is al een aantal jaar zo vastgelegd. Destijds schrokken artsen hier nogal van, maar de Raad van State heeft al verschillende keren het principe ervan duidelijk gesteld.
Het medisch dossier is steevast opgesplitst in een objectief en een subjectief deel. Het objectief luik omvat alle formele documenten en verslagen, terwijl het subjectief deel synoniem staat voor de persoonlijke visie van de arts op de aandoening en de toe te dienen behandeling. Beide delen zijn eigendom van de patiënt. Ook dat deed nogal wat wenkbrauwen fronsen bij artsen, die het subjectief deel liever voor zich hadden gehouden.
Omdat het medisch dossier strikt persoonlijk is, kunnen zelfs de wettige erfgenamen van een overleden patiënt het dossier niet inkijken, tenzij de overledene daar tijdens zijn of haar leven uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Is dat niet het geval, kunnen de erfgenamen het inzagerecht via gerechtelijke weg proberen af te dwingen. Het gerecht beslist dan of het dossier al dan niet in beslag genomen wordt.
(BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.