Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Ziekenhuizen

Minder dan een halve procent van het budget voor gezondheidszorg wordt besteed aan vaccinatie: Dat kan beter!

Delen
  • Ter gelegenheid van het Ispor-congres over gezondheidseconomie in Europa presenteren Professor Nicolas Dauby, infectioloog aan het UCM Sint-Pieter Ziekenhuis in Brussel, en MSD Belgium de resultaten van een prospectieve analyse van het vaccinatiebudget in België[1].
  • Hieruit blijkt dat de kosten van de vaccinatieprogramma’s momenteel slechts 0,44% van het totale gezondheidszorgbudget in België uitmaken.
  • Nog opvallender is dat deze kosten onder één procent (0,80 procent) van het gezondheidszorgbudget zouden blijven als alle geregistreerde vaccins in de vaccinatieprogramma’s zouden worden opgenomen. Een kleine extra investering zou kunnen zorgen voor een grote impact!
  • Als elk individu in België zou worden gevaccineerd in volledige overeenstemming met het huidige vaccinatieschema, zou de totale kostprijs van een levenslange vaccinatie 930 euro bedragen. Een kostenplaatje die ver onder een ziekenhuisopname van enkele dagen ligt voor bijvoorbeeld een meningitis of longontsteking.
  • Op een moment waarbij sommige vermijdbare ziekten weer opduiken en de autoriteiten op zoek zijn naar oplossingen voor een efficiënter gebruik van de middelen van de gezondheidszorg, zou het verbeteren van de vaccinatieprogramma’s en de naleving ervan een prioriteit moeten zijn in ons land.
Vaccinatie in België: verwaarloosbaar budget met veel opbrengst

Professor Nicolas Dauby legt uit: “We hebben beslist om te analyseren welke kosten vaccinatie in België met zich meebrengt om bestaand en prospectief bewijsmateriaal voor een van de meest kosteneffectieve en efficiënte interventies op het gebied van de volksgezondheid te objectiveren. In een context waarin er ongeduldig op een Covid-19-vaccin wordt gewacht, is het verbazend dat minder dan een halve procent van het budget voor gezondheidszorg (0,44%) aan immunisatie wordt besteed. En als de berekening wordt uitgebreid met alle geregistreerde vaccins die in immunisatieprogramma’s zouden moeten worden opgenomen, blijft het cijfer onder één procent (0,80%). Met andere woorden, het is een futiele investering tegenover de impact ervan!”

Zowel persoonlijke als maatschappelijke voordelen

Professor Dauby voegt toe: “De voordelen voor individuen zijn welgekend: vaccinatie voorkomt dat mensen ziek worden en bijgevolg niet in het ziekenhuis hoeven worden opgenomen of zelfs sterven aan een besmettelijke ziekte. Dat is het directe en enkele gevolg en is slechts het topje van de ijsberg. De voordelen gaan veel verder. Waar we niet meteen aan denken is dat we door een ziekte te vermijden, kunnen leven zonder neveneffecten en kunnen blijven bijdragen aan de samenleving. Het belang van een effectief vaccinatiebeleid is dus breed en langdurig! Want als een persoon gevaccineerd wordt, heeft dat gevolgen voor andere mensen (de befaamde groepsimmuniteit) maar ook voor meerdere generaties! Pneumokokkenvaccinatie bij kinderen gaat bijvoorbeeld gepaard met een afname van de incidentie van pneumokokkeninfecties bij ouderen.”

De levenslange vaccinatiekost bedraagt minder dan twee dagen ziekenhuisopname

Professor Dauby concludeert: Een andere factor waar we naar keken, waren de levenslange kosten van vaccinatie. Als elk individu in België zou worden gevaccineerd in volledige overeenstemming met het huidige vaccinatieschema, zouden de kosten van een levenslange vaccinatie 930 euro bedragen. Als je erover nadenkt, wil dat zeggen dat de kosten van twee of drie dagen hospitalisatie duurder zijn dan het totale kostenplaatje aan vaccins voor een leven lang. Het is belangrijk om dit te benadrukken aangezien immunisatie de enige effectieve preventieve maatregel is tegen veel infectieziektes. De uitgaven voor immunisering moeten worden gezien als een essentiële investering in de gezondheid, vooral omdat het slechts een klein deel van de gezondheidsbudgetten betreft. Een optimaler en langduriger vaccinatiebeleid zou toelaten nog meer levens te redden, geld te besparen, maar vooral ziekenhuisbedden vrij te maken, een zeldzaam en kostbaar gegeven op dit moment… Laten we van immunisatie op lange termijn een prioriteit maken in ons land!”

[1] Vermeersch, S., Bento-Abreu, A., Dauby, N., Merckx, B., Bencing, G. Horizon scanning of immunization budget for Belgium using an immunization planning tool. Poster gepresenteerd tijdens: ISPOR EUROPA 2020 conferentie. 16-19 november 2020

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *