Typ om te zoeken

HR

Minister De Block versoepelt de toegang tot de maximumfactuur

Delen

Minister De Block wil de toegang tot de maximumfactuur (MAF) voor mensen wier inkomen onder een bepaald plafond blijft, versoepelen. De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (de GVU-wet 1994) wordt hiervoor aangepast.

De maximumfactuur biedt aan elk gezin de garantie dat het niet meer dan een vastgelegd maximumbedrag per jaar moet uitgeven aan gezondheidszorgen. Voor personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming is dat bedrag vastgelegd op 450 euro; voor andere mensen varieert het bedrag naargelang van het jaarlijkse netto belastbaar inkomen van het gezin.

Op dit moment wordt de MAF onder meer bepaald op basis van het netto gezinsinkomen van drie jaar geleden. Maar het is mogelijk om daar in bepaalde welomschreven situaties van af te wijken en alsnog het recht op de MAF aan te vragen bij het ziekenfonds, bijvoorbeeld bij een stopzetting van de beroepsactiviteit of bij een periode van werkloosheid van minimum zes maanden. Uitgangspunt is dat het inkomen in die situaties vermindert.

De voorgestelde wetswijziging gaat verder. Iedereen die haar of zijn inkomen ziet verminderen tot onder een bepaald plafond, zal een herberekening kunnen aanvragen om zo recht te kunnen krijgen op de MAF. Er moet niet langer sprake zijn van een specifieke situatie.

Op de wetsaanpassing moeten nog uitvoeringsbesluiten volgen vooraleer de nieuwe regeling van kracht kan worden.

 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van