Typ om te zoeken

In the spotlight Woonzorgcentra

Minister De Croo brengt bezoek aan woonzorgcentrum De Vlamme

Delen

Armonea vraagt structureel overleg met overheid om betaalbare kwaliteit in woonzorgsector mogelijk te houden

Vicepremier Alexander De Croo heeft vandaag een informeel bezoek gebracht aan Armonea- woonzorgcentrum De Vlamme in Zottegem. Dat gebeurde naar aanleiding van een open brief van de directeur van de voorziening, waarin hij aanklaagde dat de woonzorgsector structureel kop van jut is, terwijl er heel wat positieve verhalen te vertellen zijn en een constructieve samenwerking tussen de overheid en de sector veel meer zoden aan de dijk zou brengen.

Op 10 juli verscheen een open brief van Dieter Opdecam, directeur van woonzorgcentrum De Vlamme, in het Nieuwsblad. Daarin nam hij het op voor de woonzorgsector en liet weten dat positieve geluiden uit de sector systematisch worden genegeerd door zowel politici als in de media. Zo waren er in de 85 voorzieningen van Armonea nooit tekorten wat persoonlijke beschermingsmiddelen betreft gedurende de crisis. Ook werden er dagelijks overzichtelijke richtlijnen uitgestuurd naar alle woonzorgcentra, assistentiewoningen & residenties, werden er praatboxen, tablets en allerlei andere hulpmiddelen aangeleverd, enz. Als kers op de taart voorzag Armonea ook een premie ter waarde van 550€ voor al haar medewerkers (niet enkel de zorgmedewerkers) die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis hebben gewerkt. Daarmee heeft Armonea meer voor haar medewerkers gedaan dan zowat elke andere zorginstelling in ons land. Toch wordt de woonzorgsector – en in het bijzonder de onafhankelijke voorzieningen – nog steeds systematisch in het vizier genomen door zowel de overheid als de media. Daar moet een einde aan komen, zegt Opdecam. Het bezoek van minister De Croo is een mogelijke eerste stap in de goede richting.

“Wij steken de hand uit naar de overheid om met de sector in overleg te gaan en samen creatieve oplossingen te zoeken die betaalbare kwaliteit verder kunnen borgen”, aldus Opdecam. “Dit informele bezoek kan een eerste stap zijn waarbij de minister ook de positieve ervaringen aan de lijve kan ondervinden, want anders staat één ding vast: zonder aandacht te schenken en te luisteren naar de positieve ervaringen en krachten binnen de sector, gaan we bij een volgende crisis opnieuw blindelings op oorlogspad.”

De Croo: “Ik ben het volledig eens met jouw opiniestuk. Het klopt inderdaad dat de negatieve berichtgevingen steeds de bovenhand krijgen en dat de positieve verhalen veel te weinig aan bod komen. Woonzorgcentra worden niet gemaakt door de bakstenen maar door de mensen die er werken. Jullie slagen hierin uitstekend. De organisatie is zeer duidelijk sterk uitgebouwd en er wordt er als het ware echt geleefd en beleefd.

Als viceminister ben ik absoluut niet tegen privégroepen maar de werking van de grote woonzorgcentra met circa 200 residenten zou moeten worden herbekeken. Voor de overheid was en is het niet eenvoudig om een goed evenwicht te bepalen tussen een veilige omgeving te creëren en de behoefte om te voldoen aan sociale contacten in al hun aspecten.”

De woonzorgsector kampt met diverse structurele uitdagingen, die losstaan van de inzet of intenties van de personen die er actief zijn. Zo is er in deze voorzieningen 24/7 permanentie nodig van zorg-en verpleegkundigen, die moeilijk te vinden zijn. In 2017 bedroegen de openstaande vacatures voor verpleeg- en zorgkundigen meer dan 2.000 op een totaal van bijna 40.000 in het Vlaams gewest. In combinatie met de steeds toenemende vergrijzing zijn dit zorgwekkende cijfers. En dat cijfer neemt alleen maar toe. Armonea is in elk geval vragende partij voor een structurele en constructieve dialoog tussen de overheid én de sector, zodat uitdagingen als deze het hoofd kan worden geboden en een kwalitatieve zorg gegarandeerd blijft, ook in geval er zich nieuwe uitbraken van covid-19 zouden voordoen.


Over Armonea

Armonea, opgericht in 1979, is een organisatie die een kwaliteitsvolle oplossing biedt aan senioren en hun familie wanneer ze zich in een levensfase bevinden, waarin ze nood hebben aan de juiste hulp en zorg. In 2019 werd Armonea overgenomen door Colisée, de vierde grootste Europese speler in de ouderenzorg. In haar bijna 40-jarige bestaan heeft Armonea een grote expertise opgebouwd op het vlak van dementie. Haar 85 woonzorgcentra, assistentiewoningen, residenties en dagverblijven in Vlaanderen, Brussel en Wallonië profiteren mee van deze centraal opgebouwde kennis. Armonea streeft ernaar dat iedereen zich thuis kan voelen en elke dag kan genieten door uitstekende zorg, activiteiten en ondersteuning te voorzien. Daarnaast wil de organisatie zich ook inzetten om het contact tussen de familieleden te onderhouden door onder andere de applicatie MyArmonea te ontwikkelen. Voor meer informatie over Armonea en haar voorzieningen kunt u terecht op www.armonea.be.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *