d7f74963ad85fba6d49bd38da5346cdd_f794.jpg

Minister Vandeurzen versterkt Vertrouwenscentra Kindermishandeling

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) zijn het aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. De meldingen kunnen komen van hulpverleners alsook van burgers. De Vlaamse Regering besliste dat deze centra versterkt worden. Hiervoor wordt een budget vrijgemaakt van 500.000 euro. 

Integrale jeugdhulp 2.0

Met de inwerkingtreding van de integrale jeugdhulp werd de rol van de VK in de jeugdhulpverlening uitgebreid. Dit heeft een impact op hun dagelijkse werking. Vlaanderen wil dan ook de sector versterken.

Extra subsidie en werkgelegenheid

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Hiermee kunnen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling een antwoord bieden op het groeiende appel dat op hen wordt gedaan. Zo kunnen de centra op een nog kwaliteitsvollere manier hun opdrachten uitvoeren. Naast hun reguliere werking zijn de centra namelijk ook erkend als gemandateerde voorziening binnen de integrale jeugdhulp en bemannen ze samen met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk het meldpunt 1712. Op deze manier maken we gericht werk van het bestrijden van kindermishandeling.“

Samenwerken

Daarnaast wordt ook het Forum VK opgericht. Een goede afstemming tussen de 6 Vertrouwenscentra is zeer belangrijk. Doel van dit forum is een bundeling van de krachten in de strijd tegen kindermishandeling.

Gezinsdrama’s

Eén van de aanbevelingen die in het gisteren gepresenteerde rapport rond gezinsdrama’s naar voor werd geschoven, is een vlottere toegang naar de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. In de 2.0 aanpak van de Jeugdhulp in Vlaanderen wordt de samenwerking versterkt tussen alle actoren die op gezinnen betrokken zijn. Zo wordt voor de professional een duidelijke en vlottere toegang tot de Vertrouwenscentra en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (als gemandateerde voorzieningen) mogelijk gemaakt. Deze versterking moet hier toe bijdragen.

>> Het volledige rapport gezinsdrama’s kan u hier vinden: www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.