Mobiel psychiatrisch team

ZNA lanceert mobiel psychiatrisch team voor 15- tot 24-jarigen

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen heeft het ‘Mobiel Psychiatrisch Team 15 24’ opgericht. Dit team biedt psychiatrische ondersteuning aan huis voor jongeren tussen 15 en 24 jaar. Deze aanpak zou minder ontwrichtend zijn dan een opname.

Team 15 24 richt zich specifiek op een leeftijdsgroep die door de mazen van het psychiatrisch zorgaanbod dreigt te vallen, omdat 15- tot 24-jarigen tussen kinder/jeugd- en volwassenenpsychiatrie bengelen. Het mobiel psychiatrisch team mikt op ongeveer 5.000 huisbezoeken per jaar.

“Bij deze jongeren is er dikwijls sprake van een ontwrichte ontwikkeling”, klinkt het bij ZNA. “Ze hebben een psychische kwetsbaarheid en ervaren hierdoor op verschillende levensdomeinen ernstige problemen. Doordat deze doelgroep dikwijls niet op wachtlijsten staat, blijft ze verstoken van zorg.” Concreet tracht het team jongeren te bereiken die al jaren niet meer naar school gaan, terwijl daar wel de mogelijkheid voor is, of jongeren die een diploma hebben maar niet geschikt zijn voor de reguliere arbeidsmarkt omwille van hun psychiatrische kwetsbaarheid.

“Een op de vier minderjarigen in de zorg heeft later nood aan volwassenenpsychiatrie”, aldus ZNA. Het is daarbij vaak de stap van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de volwassenenpsychiatrie die het proces bemoeilijkt. “De concrete stap vertoont dikwijls leemtes, waardoor jongeren zich verloren voelen en afhaken. De verantwoordelijkheden die horen bij het volwassen leven voelen voor hen immens aan. Bij slechts één op de twintig (5 procent) verloopt deze zorgtransfer goed”, vult Psychiater Kirsten Catthoor van ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg aan.

Concrete werking

Indien een jongere hulp nodig heeft, gaat een teamlid van het mobiel psychiatrisch team wekelijks langs. “Samen met de jongere verkent het teamlid de context waarmee gewerkt moet worden. Dit omvat zowel de eigen omgeving van de jongere, de samenwerking met andere zorgverleners en de maatschappelijke verwachtingen, bijvoorbeeld op school. Bij belangrijke afspraken kan het teamlid de jongere ondersteunen. ” Patiënten kunnen zichzelf aanmelden, maar kunnen ook door anderen aangemeld worden. Een samenwerking met het team ontstaat enkel wanneer de patiënt dat ook wil. “De hulpverlening wordt nooit opgelegd: niet gedwongen en niet als maatregel. “

Op volle sterkte – en dat is een team van vijftien medewerkers – kan het team gelijktijdig 120 patiënten behandelen. Dat is momenteel nog niet het geval: het team telt voorlopig negen medewerkers: zeven basismedewerkers, een algemeen coördinator en een therapeutisch coördinator. Alle basismedewerkers hebben een bachelordiploma in de gezondheidswetenschappen. Een psychiater volgt de medische kant op. ZNA zal ook nog een ervaringsdeskundige aanwerven.

Het mobiel psychiatrisch team is momenteel gevestigd in ZNA Sint-Elisabeth, naast de Kruidtuin. Op termijn wil het verhuizen naar een locatie buiten het ziekenhuis. “Zo verdwijnt de vaak negatieve associatie met een ziekenhuis die jongeren in deze situatie hebben”, klinkt het.

LEES OOK OP ZORG MAGAZINE:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.