Moeder worden, een wens die in vervulling gaat?

Millenniumdoelstelling 5

De vijfde millenniumdoelstelling beoogt het verbeteren van de gezondheid van de moeders en het terugdringen tegen 2015 van de moedersterfte met driekwart in vergelijking met de cijfers van 1990. Dit is vandaag de millenniumdoelstelling waarbij de minste vooruitgang is geboekt.

cijfers:

– Elke minuut sterft in de wereld een vrouw aan de gevolgen van haar zwangerschap of bevalling.
Dit zijn 1.500 vrouwen per dag of méér dan 500.000 vrouwen per jaar. Van hen woont 99% in ontwikkelingslanden.

– In het Noorden loopt  1 vrouw op 8000 het risico te overlijden door haar zwangerschap of bevalling. In ontwikkelingslanden heeft  gemiddeld 1 vrouw op 76 de kans te sterven aan de gevolgen van zwangerschap of bevalling, in Afrika is dit zelfs 1 vrouw op 26.

Oorzaken:

– Vaak is de kwaliteit van de zorgen ondermaats:  tekort aan zuiver water, laag scholingsniveau.
Meer dan 75% van de gevallen van moedersterfte wordt veroorzaakt door bloedingen, bloedvergiftiging, hoge bloeddruk, onveilige abortus of een moeilijke bevalling.

– Het dichtstbijzijnde hospitaal ligt vaak op een grote afstand, in sommige gevallen zelfs tot op meer dan 100 km. Vervoermiddelen zijn er schaars en de wegen zijn er vaak in zeer erbarmelijke staat. Het gevolg is dat heel veel bevallingen thuis plaatsvinden, zonder professionele hulp

– Heel vaak is de financiële drempel te hoog. Het overgrote deel van de Afrikaanse bevolking leeft onder de armoedegrens.

– Bovendien ligt het aantal zwangerschappen per vrouw aanzienlijk hoger in het zuiden dan in het noorden.  In D.R. Congo ligt het gemiddeld aantal zwangerschappen per vrouw op 7
wat het risico per moeder aanzienlijk doet toenemen.
 
Conclusie:  armoede en onderontwikkeling zijn de grote boosdoeners.

Hoe voorkomen?

– de aanwezigheid van medisch opgeleid personeel bij de bevalling verlaagt het risico op moedersterfte. Professionele zorgen bij de bevalling kunnen het verschil tussen leven en dood betekenen.

– Deze professionele hulp moet zo dicht mogelijk bij de bevolking beschikbaar zijn. En de moeders moeten hiervoor warm gemaakt worden. De traditionele vroedvrouwen kunnen een belangrijke rol spelen in dit sensibiliseringswerk.

– Overheden moeten bereid zijn om te investeren in gezondheidsystemen en in gezinsplanning.

– Vele problemen kunnen vermeden worden als vrouwen kunnen kiezen wanneer en hoeveel kinderen ze willen. Toegankelijke diensten voor familieplanning en beschikbare en betrouwbare voorbehoedsmiddelen zijn daarom van levensbelang.
– 
Memisa gaat de strijd aan tegen moedersterfte

De medische ngo MEMISA besteedt extra aandacht aan “Veilig bevallen” en onderneemt hiervoor concrete acties in het Zuiden. Zoals het uitrusten van de kraamafdelingen met aangepast medisch materiaal en het leveren van levensnoodzakelijke geneesmiddelen en materiaal voor bloedtransfusies. Maar ook de opleidingen van vroedvrouwen en verpleegkundigen vormen een belangrijk onderdeel in de strijd die Memisa voert tegen moedersterfte.
Lieve Blancquaert is meter van Memisa en zij maakte hierover een documentaire.
U kan deze documentaire bekijken op de site van Memisa www.memisa.be

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.