Moet notaris informeren (deel 2)

Jan koopt een pand. De notaris (Wim) waar beroep wordt op gedaan treedt zowel voor de koper als voor de verkoper op. De koop wordt gesloten voor “vrij, zuiver en onbelast”. Een maand na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) wordt notaris Wim in kennis gesteld van een correctioneel vonnis waarbij de verkopers van het ertoe werden gehouden om een bijgebouw van het pand, af te breken. De verkopers werden ertoe veroordeeld om hun eigendom terug in zijn oorspronkelijke toestand te brengen. Notaris Wim geeft deze informatie niet door aan koper Jan!
Ter financiering van zijn aankoop, sluit Jan ondertussen een leningscontract af, eveneens bij notaris Wim en hij wordt nog steeds niet op de hoogte gebracht van het stedenbouwkundig misdrijf. Slechts bij het verlijden van de authentieke akte komt koper Jan te weten dat er een stedenbouwkundig probleem is met zijn pand!
Voor koper Jan is dit natuurlijk een enorme opdoffer en hij brengt de zaak voor de rechter! Hij wenst dat deze koop teniet wordt gedaan en dat notaris Wim aansprakelijk wordt gesteld wegens het niet informeren over het stedenbouwkundig misdrijf waarmee zijn pand behept was.
In eerste aanleg oordeelt de rechter dat er bij deze verkoop zeker sprake was van dwaling (men spreekt van “dwaling” indien men onvrijwillig de zaken anders voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn) en bedrog en dat notaris Wim effectief een zware fout had gemaakt daar hij tekort schoot aan zijn informatieverplichting tegenover koper Jan. Notaris Wim had Jan moeten inlichten betreffende het vonnis. De notaris wordt veroordeeld tot het terugbetalen van de verkoopprijs aan Jan, alsook tot het betalen van een schadevergoeding vermeerderd met de wettelijke intresten!
Notaris Wim kan zich niet akkoord verklaren met deze uitspraak en hij gaat in beroep.
Uit de feiten leidt de rechter in hoger beroep af dat notaris Wim al op de hoogte was van de veroordeling van de verkopers wegens een stedenbouwkundige overtreding, vóór het verlijden van de authentieke akte. Hierdoor heeft ook volgens deze rechter notaris Wim een grove fout gemaakt! Dit houdt een tekortkoming in aan de informatieverplichting die notaris Wim had ten opzichte van Jan.
De rechter meent dat een notaris een “vertrouwensopdracht” moet vervullen en ook een bijstandsverplichting heeft tegenover zijn cliënten. Hij moet alle partijen die bij een akte betrokken zijn (al hebben deze partijen tegengestelde belangen) inlichten en raad geven.
Deze informatieverplichting geldt niet alleen vóór het verlijden van de authentieke akte, maar ook tijdens en erna. Alle informatie die de notaris bekomt ten tijde van de verkoop van een pand, moet hij tijdig meedelen en niet juist voor of zelfs na het verlijden van de akte!
Kortom meent ook de rechter in hoger beroep dat notaris Wim aansprakelijk is voor de schade die koper Jan heeft opgelopen. Zonder de fout van notaris Wim, meent de rechter dat deze koop niet tot stand zou zijn gekomen en zou koper Jan ook geen schade hebben geleden! Ook deze rechter veroordeelt notaris Wim tot een volledige terugbetaling van de verkoopprijs en een schadevergoeding aan Jan!

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.