Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

“We moeten de leefwaarde van de revalidant verhogen”

Delen

Ludo Splingaer, van financieel directeur bij AZ Klina naar algemeen directeur bij RevArte Edegem

 
Ruim een jaar geleden stapte Ludo Splingaer over van AZ Klina in Brasschaat naar het Revalidatieziekenhuis in Edegem waar hij nu algemeen directeur is. Van een algemeen ziekenhuis als CFAO naar de Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid die vestigingen heeft in Antwerpen Linkeroever, Wommelgem en Edegem. Ludo Splingaer werkt al geruime tijd in de medische wereld en is onder andere expert in pathologiefinanciering.
 

Om te openen: waarom die transfer van AZ Klina naar RevArte Edegem?

Ludo Splingaer: “RevArte was op zoek naar iemand met voldoende brede ervaring op het vlak van management binnen de gezondheidszorg en meer specifiek het ziekenhuiswezen. Ik werd zelf gecontacteerd omdat men iemand wenste met voldoende competenties om de overgang van Federale naar Vlaamse instelling te begeleiden in het kader van de zesde staatshervorming. Om belangrijke investeringsprojecten in goede banen te leiden wou men ook iemand die genoeg financiële background had. Ik paste dus in het plaatje.”
“Anderzijds had ik het gevoel dat ik al veel kon realiseren binnen Klina als financieel-administratief directeur. Wat niet wil zeggen dat de keuze om de stap te zetten na vijf minuten gemaakt was. Na een assessment en een aantal gesprekken met de raad van bestuur werd duidelijk dat we op dezelfde lijn zaten. Ik kreeg de kans om dit toonaangevende ziekenhuis binnen het landschap van de revalidatie te gaan leiden als algemeen directeur van de holding VZW-MKL. Dat was voor mij een zoveelste uitdaging en daarom ben ik ook overgestapt.”
 

Een nieuwe uitdaging: ook van financieel directeur naar algemeen directeur?

Ludo Splingaer: “Deze overstap is tegelijkertijd groot en klein. Als CFO binnen een ziekenhuis ben je gewoon om met alle geledingen van het ziekenhuis samen te werken. Ik denk bijvoorbeeld aan de begrotingscyclus. Wanneer elk departement graag middelen toebedeeld krijgt om doelstellingen te realiseren, ben je als CFO tegelijk ook de bedrijfsstrategie aan het concretiseren. Een manier van vooruit denken gelinkt aan de missie en de visie van het ziekenhuis. Zo doet een CFO op natuurlijke wijze CEO-ervaring op. Binnen healthcare zijn veel CEO’s ooit CFO geweest.”
“Anderzijds is de overstap ook wel groot omdat je als algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid draagt binnen het ziekenhuis. Je bent eindverantwoordelijke op bijna alle vlakken waarbij je moet kunnen vertrouwen op de competenties en het plichtsbewustzijn van de medewerkers. De functie is tenslotte veel meer zichtbaar, zowel intern als extern. En je rapporteert aan een orgaan – de raad van bestuur – in plaats van aan een natuurlijk persoon.’
 

Een nieuwe functie houdt ook een nieuwe visie in. Hoe ziet u de toekomst van RevArte?

Ludo Splingaer: “ReVarte is gelegen naast het UZA te Edegem en is een nieuwbouwziekenhuis met roots tot in het jaar 1824 en de Nederlandse koning Willem I. Als ‘focused factory’, om het in het nieuwe jargon te zeggen, richten wij ons op de revalidatie van patiënten met een recent verworven aandoening binnen de verschillende pathologieën. Het gaat dan om locomotorische ingrepen, hersenletsels, dwarslaesie en amputaties. Net als andere ziekenhuizen staan we voor grote uitdagingen om betaalbare, toegankelijke, hoogtechnologische, innovatieve, veilige en kwalitatieve zorg aan te bieden – op mensenmaat. We moeten de ‘leefwaarde’ van de revalidant verhogen doorheen de fluïde waarde- en zorgketen. Naast het revalidatieziekenhuis zelf omvat de holding-VZW ook nog woon-, zorg- en dagcentra Hof ter Schelde en Hof ten Dorpe en een flexibel aanbod meerderjarigen (FAM). We zetten verder in op de ontschotting van de diverse zorgvormen binnen het concept zorgwaardeketen.”
 

Zorgwaardeketen: wat verstaat u daar precies onder?

“De waardeketen moet gericht zijn op zowel de cure als de care. Niet alleen rekening houden met het perspectief van de professionele zorgaanbieder, maar ook vanuit het oogpunt van de zorggebruiker of revalidant en zijn omgeving. Iedereen heeft nu eenmaal zijn eigen manieren en strategieën om met ziekte en gezondheid om te gaan. Voor het inrichten van de zorg van de toekomst en de rol van technologie is het nodig niet om alleen de zorggebruiker te betrekken bij de zorgwaardecyclus, maar ook de informele zorg, de mantelzorgers en de vrijwilligers… De rol van het individu wordt zelf steeds belangrijker door de hogere prevalentie van chronische ziekten, de veranderende verhouding tussen patiënten en zorgverleners en de grotere verantwoordelijkheid die de samenleving bij de patiënt legt.”
“Het individu komt steeds meer centraal te staan waardoor de cure en care dit zullen moeten ondersteunen met zorg die meer aansluit op wat iemand (nog) wil in het leven. Revalidanten ontwikkelen zich meer en meer tot mondige zorggebruikers en co-creators. Ze hebben een duidelijke opinie en vragen advisering, ongeacht de mate van hun zelfredzaamheid. Er is en blijft dus voldoende uitdaging binnen onze ‘netwerkende’ gezondheidszorg waarbij RevArte een voortrekkersrol blijft opnemen. Een sterk directieteam en gemotiveerde medewerkers en artsen zullen daar samen voor zorgen.”
 

Hoe kijkt u terug op uw periode bij AZ Klina?

Ludo Splingaer: “Het was een boeiende en leerzame periode. In die drie jaar mocht ik typische grote financieel-administratieve evenementen meemaken. Dan denk ik aan een fusie door inbreng van een bedrijfstak (campus De Mick), een onderhandeld nieuw financieel akkoord met de artsen waarbij een gezond evenwicht tussen inbreng en participatief beheer werd bereikt met focus op de langere termijn, het JCI-accreditatietraject, het wijzigen van ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), het opzetten van een datawarehousing en rapportering, samenwerkingsakkoorden met omliggende ziekenhuizen…”
“De BFM-financiering en -herzieningen, beleidsplannen en budgetcyclus, bouw en verbouwingswerken, juridische geschillen… Het zijn stuk voor stuk ervaringen die ik opdeed bij AZ Klina. Ook aan de collega’s en medewerkers houd ik goede herinneringen over. Het is een kleine wereld, we zullen elkaar nog wel vaak ontmoeten.”
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *