Typ om te zoeken

ICT In the spotlight Ziekenhuizen

Nachtelijke monitoring: het ontbrekende puzzelstukje in de strijd tegen hypertensie

Delen

Door Jean-Paul Eekhout, Product Group Manager bij OMRON Healthcare Europe 

Het is algemeen geaccepteerd dat nauwkeurig meten, voorspellen en behandelen van hoge bloeddruk essentieel is om hypertensie te beheersen en de bijkomende cardiovasculaire risico’s te voorkomen. Desondanks blijft de behandeling van hypertensie grotendeels tekort schieten, terwijl wordt voorspeld dat deze aandoening in Europa tegen 2025 met maar liefst 20% zal zijn gestegen.[1] Hypertensie treft alleen al in Europa meer dan 150 miljoen mensen. Het is momenteel de grootste bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten en draagt jaarlijks bij tot ongeveer een kwart van de hartaanvallen en 42% van alle sterfgevallen aan hart- en vaatziekten in Europa.[2],[3],[4] En één op de twee mensen met hypertensie wordt niet gediagnosticeerd en behandeld – dat zijn in België alleen al zo’n 2,5 miljoen mensen.[5],[6]

Dit is deels te wijten aan het feit dat bloeddrukmetingen meestal overdag worden uitgevoerd. Maar nachtelijke bloeddrukmetingen (die worden verricht terwijl de patiënt slaapt) zijn cruciaal om een volledig beeld te krijgen van de bloeddruk van een patiënt. Dit komt doordat de bloeddruk van sommige patiënten stijgt wanneer zij slapen, waardoor alleen metingen in de kliniek een incompleet beeld geven. 

Nauwkeurige nachtelijke bloeddrukmeting is van vitaal belang. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier mensen die overdag normale bloeddrukwaarden hebben, tijdens hun slaap abnormale waarden kunnen hebben.4 De laatste jaren groeit het besef dat nachtelijke bloeddrukwaarden in het algemeen betere indicatoren zijn van het risico op fatale en niet-fatale cardiovasculaire gebeurtenissen (zoals een beroerte of hartinfarct) en orgaanschade, vergeleken met bloeddrukwaarden die overdag worden gemeten bij patiënten met hypertensie.5,6,[7]

De bloeddruk overdag geeft de gezondheidswerkers in feite dus maar een half beeld – en zonder uitgebreide gegevens over dag én nacht lopen hypertensiepatiënten mogelijk hoger risico.

De uitdagingen van nachtelijke monitoring

Het probleem is dat nachtelijke hypertensie vaak niet wordt herkend, of “verborgen” is. Uit onderzoek blijkt dat nachtelijke hypertensie wordt vastgesteld bij zo’n 15% van de mensen die overdag normale bloeddrukwaarden hebben.7

Om dit probleem aan te pakken, werd ambulante bloeddrukmeting (ABPM) ontwikkeld, technologie die in regelmatige intervallen tot 24 uur lang metingen verricht. Dit geeft clinici een veel vollediger beeld van bloeddrukveranderingen van patiënten in de loop van de dag, en helpt ook problemen met het “witte-jassen-syndroom” te voorkomen, waarbij de bloeddruk puur uit angst voor een test kan stijgen.[8]

Helaas is ook ABPM niet zonder beperkingen, vooral in het kader van de nachtelijke bloeddrukmeting. Niet alleen wordt de inzet van ABPM vaak beperkt door de geringe beschikbaarheid van apparaten in plaatselijke klinieken/huisartsen (en dan alleen voor korte uitleenperioden), ook wordt algemeen erkend dat ABPM slaapstoornissen kan veroorzaken en mogelijk geen realistische nachtelijke metingen oplevert.3

In de richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC) / European Society of Hypertension (ESH) wordt het gebrek aan nachtelijke metingen bij andere bloeddrukcontrole-methodes voor thuisgebruik als nadelig bestempeld.[9] Wel geven de nieuwste richtlijnen met betrekking tot het thuis meten van de bloeddruk aan dat nieuwe methoden in ontwikkeling zijn.[10]

Hoe overbruggen we deze kloof?

De oplossing ligt in de ontwikkeling van klinisch gevalideerde bloeddrukmeters voor thuisgebruik (HBPM). Indien deze nachtelijke informatieleemte wordt opgevuld en de juiste technologie algemeen wordt toegepast, kan dit aanzienlijk bijdragen tot een betere beoordeling en prognose van nachtelijke hypertensie en een betrouwbaar, goedkoper en praktischer alternatief bieden voor ABPM. 

Thuisbloeddrukmeting wordt momenteel regelmatig overdag door patiënten gebruikt om een meer realistische beoordeling van hun bloeddruk in het dagelijks leven te geven, met klinisch gevalideerde apparaten die gemakkelijk verkrijgbaar zijn op de consumentenmarkt. Toch bood HBPM-technologie tot voor kort geen mogelijkheid om de bloeddruk ook ‘s nachts te meten. 

Bij OMRON hebben we onlangs NightView gelanceerd om deze kloof te overbruggen, maar nu deze oplossingen gelanceerd worden, moet er ook worden geïnvesteerd in de juiste tools en workflowsystemen in de gezondheidszorg. Optimale benutting van reeksen door patiënten gegenereerde gezondheidsgegevens kan vaak een hele klus zijn voor artsen. Het is ook nodig om de meetwaarden consequent te correleren met de beste behandelingen volgens sectorrichtlijnen – hoe meer diepgaande gegevens, hoe persoonlijker de zorg kan worden ingericht, maar hoe meer werk de huisarts moet verzetten.

Gelukkig kan technologische vooruitgang op het gebied van gegevensanalyse en platformontwikkeling ook hier worden toegepast, waardoor tijdrovende workflows en triagesystemen kunnen worden geautomatiseerd. Hierdoor kan de arts meer tijd besteden aan personalisatie en de relatie met de patiënt. Dit opent ook deuren om verschillende datastromen van patiëntgegevens samen te voegen – in dit geval onder meer andere HBPM-metingen, medicatietrouw, routine-ECG-resultaten – om een vollediger beeld te krijgen van de cardiovasculaire gezondheid van patiënten.

En dat is het einddoel: de puzzel voltooien van de ware bloeddruk van patiënten, en hun levens gezonder te maken.


[1] Ramzy, I. R. Definition of hypertension and pressure goals during treatment. European Society of Cardiology. 2019

[2] Public Health England. Health matters: combating high blood pressure

[3] World Health Organization, 2013: High blood pressure – country experiences and effective interventions utilized across the European Region.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/108619/e96816.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[4] Kario K, Hoshide S, Haimoto H, et al. Sleep blood pressure self-measured at home as a novel determinant of organ damage: Japan morning surge home blood pressure (J-HOP) study. J Clin Hypertens (Greenwich). 2015;17(5):340-348.

[5] Brochure, Week van het Hart 2014 van de Belgische Cardiologische Liga.

[6] Informatie afkomstig van maymeasure.com

[7] Sega R, Facchetti R, Bombelli M, et al. Prognostic value of ambulatory and home blood pressures compared with office blood pressure in the general population: follow-up results from the Pressioni Arteriose Monitorate e Loro Associazioni (PAMELA) study. Circulation. 2005;111(14):1777- 1783.

[8] British Hypertension Society https://bihsoc.org/wp-content/uploads/2017/09/ABPM_Explained_-_Patient_Leaflet.pdf

[9] ESC/ESH 2018 Guidelines for the management of arterial hypertension

[10] Stergiou GS, Palatini P, Parati G, O’Brien E, Januszewicz A, Lurbe E, Persu A, Mancia G, Kreutz R; European Society of Hypertension Council and the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. J Hypertens. 2021 Jul 1;39(7):1293-1302.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *