Nauwkeuriger gegevens over complicaties vereist

Zo’n complicatie, ook wel adverse event (AE) genoemd, is meestal een gevolg van de manier waarop de zorgverlening is georganiseerd en minder van de ziekte  van de patiënt. Vaak voorkomende voorbeelden zijn bloedvergiftigingen, wondinfecties, doorligwonden of longembolie. Uit de studie van KCE blijkt dat circa 75% van deze complicaties kunnen worden vermeden. Internationaal wordt geschat dat 3 tot 17% van de patiënten hiermee te maken kan krijgen. Momenteel blijkt uit ziekenhuisgegevens onvoldoende of een AE zich heeft voorgedaan tijdens het ziekenhuisverblijf, dan wel of de AE al bij de opname aanwezig was. Vaak is ook onduidelijk of het om een AE gaat, dan wel om een complicatie die door de ziekte van de patiënt is veroorzaakt. Door de AE’s nauwkeuriger en vollediger te coderen en daarbij systematisch het volledige medische dossier van de patiënt te gebruiken, kan dit probleem beter worden aangepakt.  (BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.