Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Netwerk dementieonderzoek

Delen

De nood stijgt om meer onderzoek te voeren naar deze complexe ziekte waarvoor tot op heden nog geen remedie bestaat. Het aantal mensen dat aan dementie lijdt blijft drastisch toenemen ten gevolge van de veroudering van de bevolking. Vandaag lijden wereldwijd 35 miljoen mensen aan dementie. Verwacht wordt dat dit aantal zal verdubbelen tegen 2030 (bron: WHO). In Vlaanderen is 1 op 4 mensen ouder dan 65 jaar. Dat betekent dat 25 procent van de Vlamingen tot de risicogroep voor dementie behoort. 10 procent ontwikkelt ook effectief een vorm van dementie.  Daarnaast worden ook alsmaar meer jongere mensen (vanaf 45 jaar) slachtoffer van dementie.
Hoewel hersenziekten zoals dementie een toenemende bedreiging vormen voor de samenleving, is de investering in dit onderzoek nog lang niet in verhouding tot de verwachte maatschappelijke kost. “De uitdagingen zijn enorm, ook voor Vlaanderen. We hebben veel expertise in huis. Die expertise gaan we bundelen om versneld tot resultaten te komen”, zegt Ingrid Lieten. Het initiatief tot het oprichten van een netwerk heet formeel het VIND-project. VIND staat voor Vlaamse Impulsfinanciering voor Netwerken voor Dementieonderzoek.

Van preventie tot zorg

Gezien de sterke internationale positie van Vlaanderen in het onderzoek naar dementie en het belang van dit onderzoek voor de samenleving, investeert minister van Innovatie Ingrid Lieten vijf miljoen euro in een netwerk van toponderzoek inzake dementie. Het netwerk bestaat uit internationaal vermaarde wetenschappers van verschillende onderzoeksgroepen in Vlaanderen, topclinici, en een topgroep op het vlak van onderzoek naar optimale zorg.
“Twintig jaar lang is er in Vlaanderen geïnvesteerd in basisonderzoek, in onderzoek naar de inzichten in hersenziekten. De onderzoekers zullen dat basisonderzoek blijven voeren. Maar vandaag willen we de resultaten van die jarenlange inspanningen maximaal inzetten ten behoeve van de zorg en behandeling van de patiënt”, aldus Ingrid Lieten.

Nieuwe inzichten

De focus van het netwerk voor dementieonderzoek zal liggen op: onderzoek naar de oorzaken van dementie; Preventie van dementie; Vroege diagnose van de ziekte (mogelijk 10 jaar of langer vooraleer de eerste ziektebeelden optreden); Onderzoek naar effectieve therapieën; Optimale zorg verlenen voor de dementerende patiënt; Betere opvang van familie en omgeving van mensen met dementie.
“Het dementienetwerk brengt alle Vlaamse topexpertise samen. De onderzoekers zullen elkaar met hun complementaire kennis en uitwisseling van hun resultaten versterken. Het netwerk zal waardevolle nieuwe inzichten opleveren over hoe we allen het risico kunnen beperken door het aanpassen van onze levensstijl en omgeving. Voor wie lijdt aan dementie in een vroeg stadium, kan het doorbraken betekenen voor een doeltreffende therapie. Het dementienetwerk zal ook inzetten op vroege diagnose, preventie, psychologische begeleiding en ondersteuning van patiënten, familie en zorgverstrekkers,” besluit Ingrid Lieten.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *