Familiegerichte en ontwikkelingsondersteunende zorg voor premature baby’s

NIDCAP-opleidingscentrum aan UZ Leuven

UZ Leuven is sinds kort het eerste NIDCAP-opleidingscentrum in Vlaanderen. Om de hersenontwikkeling van premature baby’s op lange termijn te verbeteren, is het belangrijk dat ze zorg op hun eigen ritme krijgen. Vroedvrouwen en artsen betrekken ook zo snel mogelijk de ouders bij de verzorging van het kindje. Niet alleen de medische zorg voor de baby’s maar ook psychologische ondersteuning van de ouders is essentieel.

Wetenschappelijk bewijs is duidelijk: een neonatale intensieve zorgomgeving kan invloed hebben op de hersenontwikkeling van premature baby’s. Tot twintig jaar geleden lag de focus vooral op de technologie om baby’s in leven te houden met bijvoorbeeld beademing, ingrepen en medicatie. Maar op lange termijn kan blootstelling aan pijn en stress bij vroeggeboren baby’s leiden tot emotionele moeilijkheden of gedragsstoornissen.

Familiegerichte en ontwikkelingsondersteunende zorg voor premature baby’s

Daarom werkt de neonatodienst van UZ Leuven al enige tijd volgens de principes van NIDCAP, een afkorting voor Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. Uitgangspunt is evidencebased ontwikkelingsondersteunende en familiegerichte zorg van vroeggeboren baby’s. Vanuit individuele observatie van de baby stemmen zorgverleners de zorg op maat van het kind af en bepalen ze voor elk kind apart ontwikkelingsdoelen.

Baarmoedernestgevoel

Sinds kort is UZ Leuven ook een erkend NIDCAP-opleidingscentrum. Voortaan zullen verpleegkundigen, vroedvrouwen, neonatologen of thuiszorgverleners vanuit België, Nederland en andere Europese landen opleidingen in het universitaire ziekenhuis kunnen volgen om hun zorg voor vroeggeboren baby’s te verbeteren.

Prof. dr. Anne Debeer, neonatoloog in UZ Leuven en coördinator van het NIDCAP-trainingscentrum: “Om de hersenontwikkeling maximaal te beschermen, krijgt de baby zoveel mogelijk huid-huidcontact met zijn ouders, slaapt hij op zijn eigen ritme en drinkt hij moedermelk als dat mogelijk is. Daarnaast proberen we pijn en stress te verminderen. Waar een kindje vroeger in het schelle ziekenhuislicht lag, beperken we nu onnodige blootstelling aan licht en geluid. We nestelen baby’s in hun couveuse voor een echt baarmoedernestgevoel.”

Nauwkeurige observatie

Het belangrijkste aan het werken volgens NIDCAP is dat vroedvrouwen en artsen niet aan routinezorg doen. Ze observeren elke baby en stemmen de zorg af op wat de baby op dat moment aankan. Daarnaast proberen ze de ouders te ondersteunen als centrale zorgfiguur voor hun kind.Niet alleen de medische zorg voor de baby’s, maar ook psychologische ondersteuning van de ouders is essentieel. Mama en papa zijn de primaire verzorgers van de baby, zodat ze klaar zijn om het over te nemen als de baby naar huis kan.

Prof. dr. Gunnar Naulaers, diensthoofd neonatologie: “De nieuwe evidencebased basisprincipes voor een neonatale dienst zijn ondertussen wereldwijd aanvaard. Nauwkeurige observatie is van cruciaal belang: de zorgverleners kijken wat de baby met zijn beperkte mogelijkheden kan vertellen. Als de baby in diepe slaap is, laten ze hem slapen, ook al past dat niet in het werkschema. Maar dat vraagt natuurlijk extra investeringen op het vlak van infrastructuur en mankracht. Ik ben ontzettend trots dat we als eerste in Vlaanderen een NIDCAP-trainingscentrum zijn. Er is echt nood aan meer NIDCAP-specialisten in ons land, zodat we de langetermijnvooruitzichten van vroeggeboren baby’s kunnen verbeteren.”

Familiegerichte en ontwikkelingsondersteunende zorg voor premature baby’s

LEES MEER OP ZORGMAGAZINE.BE

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.