Typ om te zoeken

In the spotlight Innovatie Woonzorgcentra

Nieuw digitaal platform Homemates laat singles met gemeenschappelijke waarden en normen samenwonen

Delen

Spin-off van SeniorenNet verwacht instap van 30% van de doelgroep

Homemates is een nieuwe, innovatieve en betaalbare woonvorm die een gamechanger zal zijn in het persoonlijk leven van een groeiend leger aan alleenwonenden. Met dezelfde disruptieve impact als Airbnb wil Homemates immers de druk op de vergrijzende samenleving aanpakken. Onderbewoonde panden worden in de toekomst gedeeld door ‘homemates’ die elkaar zelf kiezen op basis van gemeenschappelijke waarden, normen en gewoonten. Ze delen ook talenten, taken en kosten waardoor ze mentaal en financieel gezond blijven, zeker in die extra levensepisode waarvan ze nog intens willen genieten en waarin ze geen druk willen leggen op de naaste familie. Ook de troeven voor de maatschappij en voor de circulaire economie zijn legio: een optimalisatie van het woonpatrimonium want huizen komen vrij voor jonge gezinnen; minder nieuwbouw die meer ruimte creëert voor groen; energiebesparing door gedeelde apparaten en nuts; een globale lagere ecologische voetafdruk; minder druk op het armoedebeleid en op mobiliteit…

Homemates versus eenzaamheidsvirus

Homemates is niet toevallig een logische spin-off van SeniorenNet, de grootste online community van 50-plussers in België. “We lanceren dit nieuwe digitaal platform aan de vooravond van onze 20e verjaardag op basis van opgebouwde knowhow over onze doelgroep en hun onzeker toekomstbeeld”,zegt Jean-Pierre Vyncke, medeoprichter van SeniorenNet.be, die 2 jaar voorbereidde aan dit concept. “Vandaag is sowieso hét momentum om het Homemates-project te lanceren. Want corona duwde nog eens extra de vinger in het eenzaamheidsvirus. Vooral bij hen die niet in de comfortabele cocon van een (familiale) bubbel konden vertoeven… Ons kant-en-klaar concept mikt dan ook op een optimale mentale en financiële gezondheid door samen te wonen met een zelfgekozen huisgenoot met wie je zo veel mogelijk deelt: talenten, taken, kosten, ervaringen, gezelligheid, vreugde maar ook verdriet. Onze ambitie is dan ook om alleenwonenden een nieuwe, comfortabele, veilige thuis te bieden met een nieuwe levensdynamiek die hun dagen kleuren en verrijken.”

Beveiligd online matchingsysteem en wooncoach

Alleenwonende huiseigenaars vinden op Homemates.be andere alleenstaanden via een beveiligd online matchingsysteem en dit op basis van gemeenschappelijke waarden en normen. De homemates vormen als het ware een nieuw ‘gezin’ in een bestaande woning, met het oog op een optimale mentale en financiële gezondheid voor beiden. Ze worden in het hele matching- en samenwoontraject begeleid door de Homemate-wooncoaches. Het concept past naadloos in de filosofie van de deeleconomie waarbij men niet alleen vaste en variabele kosten deelt maar ook taken en talenten en het mentale welzijn. “De grote troef is dat iedereen wel iemand kent die baat zou hebben bij het Homemates-concept. En ook politici en (lokale) overheden waren geïnteresseerd van zodra we het idee al eens informeel ter sprake brachten”, aldus Jean-Pierre Vyncke.

Homemates voor de extra levensepisode

Waarom Homemates? We leven bijna allemaal langer in goede gezondheid. Zeker omdat we nog een nieuwe extra levensepisode mogen verwachten tussen 65-85 jaar. Iedereen wil daarbij zo lang mogelijk ‘thuis’ wonen, zo lang mogelijk actief en zelfredzaam zijn.  Maar tegelijk leeft de reële vrees om de levenskwaliteit als alleenwonende financieel niet te kunnen volhouden tot het einde. Het Federaal Planbureau verwacht dat tegen 2060 zowat 50% van de Belgen single zal zijn. Bovendien wonen nu bijna een half miljoen 55-plussers in een veel te groot huis dat blijvend onderhoud vergt en moet voldoen aan strengere energieprestatienormen. Voor veel alleenstaanden doemt een schrikbeeld van vereenzaming maar ook van financiële zorgen, gezien de lage pensioenen en vervangingsinkomens. Homemates berekende nu alvast dat haar concept aan beide homemates een financiële bonus oplevert van 670 euro/maand. Die kan zowel gespaard als geïnvesteerd worden in nieuwe (gezamenlijke) uitgaven of aan levenskwaliteit.

Een dankbare doelgroep

Enerzijds richt Homemates zich op alleenwonende babyboomers (geboren tussen 1945 en 1965), in een te groot en dus ‘onderbewoond’ pand, dat vaak aan renovatie toe is. Anderzijds zijn er in België bijna 900.000 alleenwonenden die eigenlijk een bestaande woning zouden kunnen delen of ergens intrekken… op voorwaarde dat ze voldoende met elkaar ‘matchen’. Achtergrond, voorgeschiedenis, leeftijd en geslacht van de homemates speelt geen rol en er is in principe geen intentie tot romantische relatie. De huisgenoot kan van dezelfde generatie zijn maar net zo goed serieus verschillen in leeftijd. Je kan met twee of meer samenwonen maar elk behoudt zijn eigen privacy, met afgesproken eigen en gedeelde ruimtes. Als potentiële inwonenden komen ook nog in aanmerking:  alleenstaande ouders, eenoudergezinnen, jongvolwassenen, drukbezette 50-plussers…

30% stapt in idee Homemates

Eind 2017 liet Jean-Pierre Vyncke alvast een gedetailleerde haalbaarheidsstudie uitvoeren door de Arteveldehogeschool Gent. Uit deze enquête bij 530 Vlaamse alleenwonenden uit de leeftijdsgroep 52-82 jaar bleek dat bijna 30% best wil overwegen een woning te delen en dat 50% van de believers er ook wil voor betalen. Bij extrapolatie voor Vlaanderen komt men aan volgende verwachtingen: 150.000 Vlamingen van 50+ jaar wil ‘overwegen’ om een woning te delen, waarvan 36.000 ‘zeer zeker’. Dat is voor Homemates alvast een voldoende basis om het project een kans te geven in testgebied Vlaanderen alvorens de rest van België aan te pakken, en het na bewezen succes ook internationaal uit te rollen via een franchisesysteem. “Want we weten uit eigen onderzoek dat nergens anders ter wereld dergelijk concept al werd gelanceerd”, zegt Jean-Pierre Vyncke.

Gefaseerd je homemate vinden

Maar het project kan maar volop slagen indien er voldoende kritische massa is, zowel  aan de aanbod- als vraagzijde. Daarom werkt Homemates in fases. Vanaf vandaag 29 december kan men pre-registreren op homemates.be met enkel zijn naam en e-mailadres. Rond 15 januari 2021 kunnen geïnteresseerden op het digitaal platform hun profiel, wensen, gewoonten meedelen en er persoonlijke vragen beantwoorden. Daarna geven wetenschappelijk onderbouwde algoritmes hen dan een overzicht van die personen die het best bij hen passen op basis van gemeenschappelijke waarden, normen en gewoonten. Eerst chatten ze via een beveiligde chatbox (ook op smartphone zoals Whatsapp) om ‘vrienden’ te worden. Dan ontmoeten ze elkaar ‘live’ en bespreken ze of ze in dezelfde woning een ‘gezin’ kunnen vormen. Goede afspraken maken goede vrienden, dus worden die op papier gezet. Beide homemates zijn alvast beschermd door een samenlevingscharter en ze worden gedurende het hele matching- en samenlevingstraject begeleid door de Homemates-wooncoachen, zelf ervaringsdeskundigen. Wie instapt in het concept, betaalt 10 euro/maand lidgeld aan de Homemates backoffice en een eenmalig forfait, dit om de permanente werking te financieren. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om een community van homemates te vormen waarbinnen onderling praktische tips, adviezen en ervaringen over diverse thema’s worden uitgewisseld en waar men elkaar op (kleinere) evenementen kan ontmoeten.


Homemates is een concept van Think50 bvba, met name van Jean-Pierre Vyncke, die samen met zoon Pascal Vyncke ook medeoprichter is van SeniorenNet.be.  SeniorenNet (°2001) is alvast de grootste online community van 50-plussers in België en heeft als portaalsite een bereik van 1,3 miljoen bezoekers/maand en ca. 600.000 unieke bezoekers/maand. Jean-Pierre Vyncke werkte als ervaringsdeskundige 2 jaar aan deze logische spin-off Homemates, vanuit zijn meer dan 20-jarige knowhow met de babyboomerswereld en vanuit een visionair maar uitdagend toekomstbeeld.

Praktische info: https://homemates.be (met uitgebreide informatie over het concept, werkwijze, FAQ’s, pre-registratie, etc.)

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *