Nieuw raamwerk biedt handvaten voor open communicatie na patiëntveiligheidsincident

Het ontbreekt Belgische zorginstellingen aan een nationaal kader rond open en transparante communicatie na een patiëntveiligheidsincident. Daarom sloegen het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB KU Leuven) de handen in elkaar om een raamwerk rond open disclosure op te stellen. Dat biedt handvaten voor een breed scala aan incidenten.
Uit internationaal onderzoek blijkt dat 10 procent van de opgenomen patiënten betrokken geraakt bij een minder of meer ernstig patiëntveiligheidsincident. Sommige patiënten overlijden vroegtijdig door onbedoelde zorg-gerelateerde schade. In België komt dit neer op enkele duizenden incidenten met schade per jaar en dit heeft een impact op zowel de patiënt, de naasten alsook de betrokken zorgverlener en de organisatie waarin deze werkzaam is. Leren uit incidenten en er open over praten, blijkt een kritische succesfactor te zijn in de zoektocht naar continue kwaliteitsverbetering alsook in het verwerkingsproces van alle betrokkenen. “Patiënten appreciëren een open houding en een ‘sorry’, wat maakt dat er vaker in onderling overleg een oplossing gevonden wordt.”, stelt Ilse Weeghmans (VPP).
Open communicatie tussen zorgverleners en patiënten betrekken bij een patiëntveiligheidsincident is belangrijk, maar gaat vaak gepaard met onzekerheid en hardnekkige mythes. Met dit raamwerk willen het VPP en LIGB-KU Leuven antwoorden geven op vragen zoals: Welke informatie kan je delen met de patiënt en familie? Mag je je verontschuldigen? Hoe pas je open disclosure toe? Wie betrek je hierbij? Wat zijn de principes van open disclosure en hoe verloopt een open disclosure-proces?
Aanvullend op het raamwerk ontwikkelden ze ook een stroomdiagram, als houvast voor praktisch gebruik. Het diagram bevat een overzicht van het proces alsook de belangrijkste principes van open disclosure.
Fundament om verder op te bouwen
In de eerste plaats richt dit raamwerk zich op het proces van open disclosure in zorginstellingen, maar het kan ook een basis vormen voor zorgverleners die buiten een zorginstelling te maken krijgen met een patiëntveiligheidsincident en een open disclosure-proces willen opstarten.
Het VPP en het LIGB stellen dan ook dat dit raamwerk nog kan worden uitgebreid. “We sluiten niet uit dat we in de toekomst stukken zullen toevoegen aan het raamwerk die specifiek kaderen in een andere context zoals de eerste lijn”, aldus professor Steven Lierman (LIGB-KU Leuven).
Het raamwerk werd opgesteld in samenwerking met, en onderschreven door, verschillende koepelorganisaties in de gezondheidszorg (Zorgnet-Icuro, NVKVV, Assuralia, VVOVAZ, VVH en Orde der artsen).
Op 6 mei 2021 werd het raamwerk voorgesteld tijdens een avondseminarie binnen de  Pentalfareeks van de KU Leuven . Tijdens dit seminarie lichtten naast het VPP en het LIGB-KU Leuven verschillende andere stakeholders hun visie op dit raamwerk rond ‘open disclosure’ toe.
Het rapport kun je hier raadplegen. Het stroomdiagram staat ook op onze website.
Referentie: S. Lierman, W. Marchand, J. Brouwers, I. Weeghmans, K. Vanhaecht, Raamwerk open disclosure, 2021, www.ligb.be en http://www.vlaamspatientenplatform.be

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.